Adóügyi információk

Megnövekedett a munkaügyi iratok őrzési ideje

Megnövekedett a munkaügyi iratok őrzé-si ideje. Tavaly decemberben hatályba lépett a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) módosítása, mely szerint az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig kötelesek megőrizni a társadalombiztosítási nyilvántartás vezetésére kötelezett vállalkozások a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat.

Változik a támogatások könyvviteli elszámolása

Az uniós és hazai forrású támogatási pályázatoknál jellemző az utófinanszírozás, így ezekben az esetekben gyakran előfordul,hogy a költségek, a ráfordítások már az adott üzleti évben felmerülnek, míg a kapcsolódó bevételek – az utófinanszírozás miatt – csak az üzleti évet követően jelennek meg. Emiatt a gazdálkodó egyik üzleti év-ben veszteséges, míg a másikban nyereséges lehet. A törvénymódosítás kötelezővé teszi azt, hogy – függetlenül a kifizetéstől – a tárgyévet megillető támogatást a tárgyévben kell elszámolni. (Ez technikailag azt jelenti, hogy a még meg nem kapott támogatás összegét el kell határolni időbelileg). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez érdemi változást okoz a tagszervezeteknél, mivel az eredményre gyakorolt hatás csak több gazdasági évvel egyenlítődik ki. Ezt a 2019-es gazdasági évre kell elsőnek alkalmazni.