Beruházási támogatás elszámolása

A Vidékfejlesztési Programban beruházási támogatásban részesült és kettős könyvvitelt vezető vállalkozások főkönyvelői most szembesültek azzal, hogy a részükre megítélt beruházási támogatást egyéb bevételként kell elszámolni.

 

Megítélésünk szerint a problémát csak részben kezeli, hogy a kapott beruházási támogatást a felhasználásig halasztott bevételként kell nyilvántartani, mert ez nem garantálja azt, hogy a felhasználáskor nem kellene adót fizetni. Azaz a támogatás az esetek egy részében adóalapot fog képezni (TAO), így az uniós beruházási támogatások után adófizetés terheli a társaságot.

A kérdést szabályozó 2000. évi C. Tv. 2017. évi módosítása és a 272/2014. (XI. 5.) sz. Korm. rendelet más szabályokat tartalmaz, mint a szintén hatályos 23/2007. FVM rendelet.

A problémával megkerestük a Pénzügyminisztériumot, ahonnan azt a választ kaptunk, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletet módosítani kellene aszerint, hogy a beruházási támogatást is a tőketartalékban lehessen elszámolni. Ennek kezdeményezése azonban nem a Pénzügyminisztérium feladata, hanem a Földművelésügyi Minisztérium jogutódjáé. Ráadásul a törvénymódosítás 2017-ben történt.

Az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkársága szerint korábban már jelezték a problémát, de akkor ez nem vezetett eredményre. Most ismételten megkeresték az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztériumot, hogy az ügyben érdemben járjanak el.

Az államtitkár válasza ismeretében közvetlenül az agrárminiszterhez fordultunk. Amennyiben az ügyben újabb információkkal rendelkezünk, azonnal tájékoztatjuk tagjainkat elektronikus hírlevélben.

Készítette: Szanics Tünde