Könnyítések az EMVA jogcímeknél

Az Agrárminisztérium számos könnyítést, halasztást vezetett be a vidékfejlesztési jogcímek előírásainak teljesítéséhez, elszámolásához kapcsolódóan.

A COVID-19  veszélyhelyzetre tekintettel az elmúlt hetekben Nagy Tamás a MOSZ elnöke számos javaslattal fordult dr. Nagy István miniszterhez. A Vidékfejlesztési Program végrehajtásával, a megvalósítás és a fenntartás kockázataival kapcsolatos felvetéseinkre rendkívül gyorsan intézkedések születtek.

Az intézkedésekről tájékoztató jelent meg a kormány honlapján, a legfontosabb intézkedést:

- három hónappal automatikusan meghosszabbodik a támogatott projektek megvalósításának határideje, ezzel együtt a záró elszámolás benyújtásának határideje is;

- három hónappal automatikusan meghosszabbodik a projektek mérföldköveinek határideje;

- a veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a fenntartási időszak során a foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve ahol a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult;

- a kedvezményezett közreműködését igénylő helyszíni vizsgálatokra nem kerül sor a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt, a veszélyhelyzet miatt elmaradt helyszíni vizsgálatokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 éven belül pótolják (a helyszíni ellenőrzést kiváltó digitális, vagy online módon történő ellenőrzésre sor kerülhet).

A tájékoztató az alábbi linkről tölthető le:

https://www.kormany.hu/download/9/ea/c1000/kedvezme%CC%81nyezetti%20tajekoztato%20veszelyhelyzet0403EMVA.doc#!DocumentBrowse

Az intézkedések április 3.-ától hatályosak. A könnyítéssel érintett jogcímek listája:

Felhívás azonosítója

Felhívás megnevezése

VP2-4.1.1.1-16

Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.2-16

Baromfitartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.3-16

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.4-16

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.5-16

Sertéstartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.2-16

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

VP2-4.1.3.1-16

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése,

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának

lehetőségével

VP2-4.1.3.2-16

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

VP2-4.1.3.3-16

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

VP2-4.1.3.5-16

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

VP2-4.1.3.6-17

Borszőlőültetvény telepítés támogatása

VP2-4.1.4-16

  Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP3-4.2.1-4.2.2-18

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

VP3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

VP3-4.2.2-16

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

VP3-5.1.1.1-16

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

VP3-5.1.1.2-17

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás

VP3-16.1.1.-4.1.5.-

4.2.1.-8.1.1.-8.2.1.-

8.3.1.-8.5.1.-8.5.2-

8.6.1.-17

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

VP3-16.4.1-17

Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

VP4-4.4.2.1-16

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése

VP4-8.5.2-17

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

VP4-16.5.1-17

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználatváltás együttműködései

VP5-4.1.1.6-15

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - Trágyatárolók építése

VP5-4.1.3.4-16

Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése

VP5-4.1.6-4.2.3-17

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

VP5-8.6.1-17

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

VP6-6.4.1-16

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP6-7.2.1.2-16

Egyedi szennyvízkezelés

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

VP6-7.2.1.4-17

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

VP6-16.9.1-17

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

VP6-19.2.1-16

LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

VP6-19.3.1-17

LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

 VP2-4.1.1.7-20

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

VP3-4.2.1-4.2.2-19

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén