Változások az egységes kérelem jogcímeiben

A 2017. évi egységes kérelem beadása során számos jogcím vonatkozásában változtak a jogosultsági feltételek 2016-hoz képest. A módosításokat a 13/2017 (III.17.) FM rendelet tartalmazza. Az alábbiakban az egységes kérelemben igényelhető átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT), és közvetlen uniós támogatásokat érintő főbb változásokat mutatjuk be.

Bővebben...

A szövetkezeti közösségi alap felhasználásának szabályai

A közösségi alap intézményét a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Szvt.) vezette be és azóta is számtalan probléma forrásául szolgál. A 2013-ban hatályba lépett Polgári törvénykönyv (Ptk.) sem könnyítette meg a szövetkezetek helyzetét a közösségi alap felhasználásával kapcsolatban, miközben a közösségi alap terhére adható juttatásokhoz kapcsolódó kedvezmények köre is folyamatosan szűkül.

Bővebben...

Beszámolók elektronikus közzététele

2016. december 1-től a beszámolók közzététele kizárólag az Online Beszámoló űrlapkitöltő Rendszeren (OBR-en) keresztül lehetséges. A beszámolók benyújtására kifejlesztett online felület az eddig használt, széles körben ismert ÁNYK keretprogramhoz hasonlóan teszi lehetővé a beszámoló elkészítését, azonban számos újítást tartalmaz.

Bővebben...

A kárenyhítési törvény módosítása

Ahogy azt a Hírlevél legutóbbi számában előre jeleztük, az év végén sor került a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (mezőgazdasági kárenyhítési törvény) módosításáról szóló törvényjavaslat benyújtására. A benyújtott azonban javaslat jelentős mértékben eltér a korábban ismert tervezettől.

Bővebben...