Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés

Felhívjuk tagszervezeteink figyelmét, hogy az új Munka Törvénykönyve alapján aktualizálásra került a  MOSZ-MÉDOSZ Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: KSZ).  A módosítást a Mezőgazdasági Ágazati Párbeszéd Bizottság munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői 2013. április 13-án aláírták, így április 15-től a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt KSZ van hatályban.

 

 

A szakszervezeti féllel megállapodva a KSZ módosítása nem járt a jelenlegi helyzet változásával, azaz nem tartalmaz lényeges eltérést a munkavállalók vagy a munkáltatók számára a korábbi KSZ-hez képest. Ettől függetlenül javasoljuk áttekinteni a szerződés teljes szövegét, ugyanis az így is tartalmaz eltéréseket a hatályos Munka Törvénykönyvétől.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a KSZ 2.3 pontja szerint a Szerződő Felek kötelesek a szerződés hatálya alá tartozó munkahelyeken a megállapodás kihirdetéséről a helyben szokásos módon, továbbá a munkavállalókkal történő megismertetéséről a munkaszervezeti vezetők és a szakszervezetek munkahelyi szervei közösen kötelesek gondoskodni.

A KSZ az alábbi linkről letölthető:

MOSZ-MÉDOSZ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS