Módosult a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés

Felhívjuk tagszervezeteink figyelmét, hogy az új Munka Törvénykönyve alapján ismét aktualizálásra került a MOSZ-MÉDOSZ Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: KSZ).  A módosítást a Mezőgazdasági Ágazati Párbeszéd Bizottság munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői 2013. december 12-én aláírták, így december 16-tól a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt KSZ van hatályban.

 

A szakszervezeti féllel megállapodva a KSZ jelenlegi módosítása elmozdulás volt a formai módosítástól a tartalmai harmonizáció felé, esetenként lényeges változást okozva a már ismert szabályokban. Ebből kifolyólag javasoljuk alaposan áttekinteni a szerződés teljes szövegét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a KSZ hatálya csupán a MOSZ-nál rendezett tagsági viszonnyal rendelkező szervezetekre terjed ki.  A tagdíj befizetések alapján aktualizált taglista folyamatosan frissítésre kerül a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben, amely alapján a munkaügyi hivatal az ellenőrzést is végzi. Ebből kifolyólag javasoljuk, ellenőrizze MOSZ tagságát.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy a KSZ 2.3 pontja értelmében a Szerződő Felek kötelesek a szerződés hatálya alá tartozó munkahelyeken a megállapodás kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodni, a munkavállalókat tájékoztatni.

Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés letöltése

Budapest, 2013. december 16.

Csizmadia Máté