A haszonbérlet új felmondási szabályai

A termőföldről szóló törvény 2013. április 5-től hatályos módosítása (18/A § (2) bekezdés) alapján a haszonbérbe adó személyében bekövetkezett változás  esetén – ide nem értve a törvényes öröklés  esetét  -  a  haszonbérbeadó  jogutódja  a haszonbérletet  60  napos  felmondási  idővel  a gazdasági év végére megszüntetheti.

  

A cikk teljes terjedelmében elérhető tagjaink számára a MOSZ XVII. évfolyam 6. számú Hírlevelében.

 

 Készítette: Dr. Filipsz László