Szakirányú képzettség módosítása

A mező és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: földforgalmi törvény) hatályba lépésével a földműves és a mezőgazdasági termelőszervezet fogalma is hatályba lépett. A szakirányú képesítés előírása mindkét fogalom feltételrendszerében szerepel. 

 

 

Bővebben ...

NFA földhasználat kérdései

 

A termőföldről szóló törvénynek a közös tulajdonban álló termőföldek használatáról szóló új, 2013. február 1-én hatályba lépett rendelkezései sajátos kérdést vetnek fel az osztatlan közös tulajdonban álló földrészleten belüli állami tulajdonrésszel kapcsolatban.  

Bővebben ...

"Egységes okirat” értelmezése

 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 2013. február 1-től hatályos 11./C. § (6) bekezdése szerint az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld használati megosztásáról szóló megállapodást egységes okiratba kell foglalni, amelyet minden tulajdonostársnak (kivéve a törvény szerint figyelmen kívül hagyható tulajdonosokat) alá kell írnia. 

Bővebben ...