NFA földhasználat kérdései

 

A termőföldről szóló törvénynek a közös tulajdonban álló termőföldek használatáról szóló új, 2013. február 1-én hatályba lépett rendelkezései sajátos kérdést vetnek fel az osztatlan közös tulajdonban álló földrészleten belüli állami tulajdonrésszel kapcsolatban.  

Bővebben ...

"Egységes okirat” értelmezése

 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 2013. február 1-től hatályos 11./C. § (6) bekezdése szerint az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld használati megosztásáról szóló megállapodást egységes okiratba kell foglalni, amelyet minden tulajdonostársnak (kivéve a törvény szerint figyelmen kívül hagyható tulajdonosokat) alá kell írnia. 

Bővebben ...

A haszonbérlet új felmondási szabályai

A termőföldről szóló törvény 2013. április 5-től hatályos módosítása (18/A § (2) bekezdés) alapján a haszonbérbe adó személyében bekövetkezett változás  esetén – ide nem értve a törvényes öröklés  esetét  -  a  haszonbérbeadó  jogutódja  a haszonbérletet  60  napos  felmondási  idővel  a gazdasági év végére megszüntetheti.

Bővebben ...

NFA földhasználat

A termőföldről szóló törvénynek a használati megosztásról szóló új rendelkezései sajátos kérdést vetnek fel az osztatlan közös tulajdonban álló földrészleten belüli állami tulajdon-résszel kapcsolatban.

Bővebben ...