Új szabályok az antibiotikum használatra

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy módosult az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009 (X.6.) FVM rendelet, ami nem csak az állatgyógyászati készítmények gyártóit, forgalmazóit, hanem az állattartókat is érinti.

Élelmiszer-termelő állat esetében 3. és 4. generációs cefalosporin, kolisztin és fluorokinolon hatóanyagú állatgyógyászati készítmények (antibiotikumok) megelőzés céljára történő alkalmazása tilossá vált.

Gyógykezelés és metafilaxis (vagyis az állatok állatgyógyászati készítménnyel történő csoportos kezelése, amennyiben az  adott állományban, vagy járványügyi egységben az  azonos fajú állatok egy része már klinikai megbetegedés tüneteit mutatja) céljára a  3. és 4. generációs cefalosporin, kolisztin és fluorokinolon hatóanyagú állatgyógyászati készítmények akkor alkalmazhatók, ha az érintett állatállományban az elhullott, vagy beteg állatokból vett mintán elvégzett érzékenységi vizsgálat, vagy az adott állattartó telep vonatkozásában havi rendszerességgel elvégzett telepi rezisztenciavizsgálat indokolja.

Élelmiszer-termelő állat antibiotikum-hatóanyagú készítménnyel történő kezelésének hatásosságát a  kezelő állatorvos helyszíni klinikai vizsgálattal köteles ellenőrizni.

A nagy létszámú telep állattartójának írásban nyilatkoznia kell a nagykereskedő, a kiskereskedő, vagy a közforgalmú gyógyszertár felé az általa megbízott szolgáltató állatorvos személyéről, FELIR azonosítójáról, valamint a felhasználás helyének tenyészetkódjáról.

Augusztus 19-től legfeljebb hétnapos kezelésre elegendő mennyiségű antibiotikumot írhat fel az állatorvos és azt kizárólag vényen teheti meg. (Vagyis már nem elég a megrendelő alkalmazása.)

2022 januárjától az antibiotikum-felhasználást a jelenleginél bővebb adattartalmú gyógykezelési naplóba kell rögzíteni.

A nagy létszámú  állattartó telepet ellátó szolgáltató állatorvosnak kötelezően végrehajtandó antibiotikumfelhasználás-csökkentési tervet kell kidolgoznia a  telep számára. Ehhez a NÉBIH a honlapján közzétesz egy, az  antibiotikum-kezelés minimumkövetelményeiről szóló útmutatót.  Az antibiotikumfelhasználás-csökkentési terv végrehajtását a szolgáltató állatorvos felügyeli.  (Ez az előírás 2022. január 28-tól válik hatályossá.)

2024. január 1–től az élelmiszer-termelő állat részére antibiotikum-hatóanyagú készítmény rendelésére szolgáló vényt az  erre hatósági bizonyítvánnyal rendelkező állatorvos adhat csak ki. A  hatósági bizonyítvány megszerzésének feltétele a  szakirányú képzés igazolt elvégzése. (A hatósági bizonyítvány 5 évig érvényes, amelyet lejártát megelőzően újabb képzésen való részvétellel meg kell újítani.)

A módosítás pontos feltételeit a 27/2021 (VIII. 11.) AM rendelet tartalmazza.

Oláh Endre