Változnak a járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kártalanítási szabályok

Az Agrárminisztérium - több mint fél éves egyeztetést követően kihirdetett - 7/2021. (III.10.)-i rendelete módosította az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013 VM rendeletet.  

Az új előírások az Agrárminisztérium eredeti koncepciójához képest lényegesen termelőbarátabb feltételeket tartalmaznak, de így is komoly változást jelentenek a jelenlegi rendszerhez képest.

A káreseménykori forgalmi érték megállapításában nincs érdemi változás – állatok esetében szerződés szerinti felvásárlási ár, ennek hiányában számlával igazolt beszerzési ár –, új elem, hogy ezek hiányában hízóállatok esetében az elismert szakmaközi szervezet által nyilvánosságra hozott átvételi árak háromhavi átlaga kerül figyelembe vételre.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi 46. törvényben meghatározott esetekben - szabálytalanul behozott állatok, betegségre gyanús állapot be nem jelentése, felróható magatartás stb. - már eddig sem járt kártalanítás a termelőnek, a 7/2021 AM rendelet új, a kártalanítás elutasítását jelentő előírásokat is megállapít.

Elutasításra kerül a kártalanítás, ha:

- a FELIR regisztrációra kötelezett ügyfél FELIR-azonosítóval nem rendelkezik,

- az érintett ügyféllel szemben élelmiszerlánc-felügyeleti díj befizetés elmulasztása miatt végrehajtás van az állami adóhatóságnál folyamatban,

- az érintett állatállomány állategészségügyi státusza ismeretlen, vagy az előírt vizsgálatokat határidőre nem végezték el,

- az érintett állattartó telepen a jogszabályban előírt külső járványvédelmi strukturális elemek (különösen kerítés, öltöző, állatrakodó, hullatároló) nem találhatók meg, illetve az ügyfél nem tudja dokumentált módon bizonyítani azok előírásszerű működtetését vagy használatát,

- az érintett állattartó telep nem rendelkezik a jogszabályban előírt és a járási hivatal által közigazgatási döntésben jóváhagyott járványvédelmi intézkedési tervvel.

Lényegi változást jelent, hogy a kártalanítás alapösszege a becslési eljárás során megállapított összeg 60%-a. A kártalanítás végleges összegét a járási hivatal vagy a megyei kormányhivatal - a rendelet 1. számú mellékletben található - növelő tényezők alkalmazásával állapítja meg. A kártalanítás megállapított összege legfeljebb a becslési eljárás során megállapított összeg 100%-a lehet.

A különböző növelő tényezőkhöz meghatározott nagyságú százalékpontos emelés tartozik, ezek figyelembe vételével alakul ki a kártalanítás végleges összege.

Növelő tényezők és hozzájuk kapcsolódó emelés nagysága:

  • A kártalanításra jogosult rendelkezik érvényes, legalább két hónappal a káreseményt megelőzően megkötött, bejelentésköteles állatbetegségekre vonatkozó biztosítással az érintett állatállomány vonatkozásában, vagy a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer tagja. +20%
  • ha a kártalanításra jogosult szerződött partner útján látja el az állatok felügyeletét, akkor minden szerződött partnere rendelkezik FELIR azonosítóval, valamint a kártalanításra jogosult biztosítja a járványvédelmi előírások betartását a kártalanításban érintett szerződött partnereinél. +5%
  • Az érintett állomány vonatkozásában járványvédelmi intézkedési terv megléte, amennyiben azt jogszabály nem írja elő. +5%
  • több tulajdonos által egy tartási helyen tartott kislétszámú állományok esetén a tulajdonosok a járványvédelmi intézkedési tervben rögzített, közös járványvédelmi rendszert működtetnek. +5%
  • A kártalanításban érintett tartási helyen az adott betegségre fogékony állatok csoportja kizárólag a kártalanításra jogosult egy tenyészetéhez tartozik. +5%
  • A kártalanításra jogosult naprakész elektronikus állatnyilvántartási rendszert vezet az érintett állomány vonatkozásában. +5%
  • Szolgáltató állatorvossal a káresemény bekövetkeztekor fennálló, az állatállomány állategészségügyi felügyeletére irányuló, járványvédelmi oktatásra, felvilágosításra vonatkozó elemeket tartalmazó írásos szerződés, vagy legalább negyedéves rendszerességű látogatást és vizsgálatot igazoló dokumentum, amennyiben ezeket jogszabály nem írja elő, valamint elektronikus kezelési napló vezetése. +5%
  • A kártalanításra jogosult az érintett állományok esetében önkéntes felügyeleti vagy mentesítési programot folytat. +5%
  • A kártalanításra jogosult az érintett telep vonatkozásában részt vesz független, a NÉBIH által megfelelőnek minősített, és az elismert vagy kijelölt szakmai szervezet által elfogadott járványvédelmi telepauditáló rendszerben, méhészet esetében ideértve a méhegészségügyi felelős által elvégzett látogatást is. +25%
  • A telepauditáló rendszerben az érintett telep a legutóbbi szemle alapján

kiváló, kiemelkedő minősítést szerzett. +5%

Az Agrárminisztérium szándékai szerint a jövőben csak azok az állattartók kaphatnak majd 100 százalékos állami kártalanítást, akiknél egyértelműen megállapítható, hogy mind járványmentes időszakban, mind járványhelyzetben törekednek a kármegelőzésre, illetve kárenyhítésre.

  
A módosítás 2021. június 8-án lép hatályba, a telepauditáló rendszerben való részvételért járó növelő tényező csak augusztus 1-től vehető figyelembe. A pontos feltételeket a 7/2021. (III.10.) AM rendelet tartalmazza.

Oláh Endre