Kiemelt figyelmet kell fordítani az ENAR adatok naprakészségére!

A 2023. évi egységes kérelmek beadásakor az állatalapú támogatási jogcímek közül a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás, anyatehén tartás, hízottbika tartás és anyajuh tartás támogatásoknál, valamint a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásnál és a kiskérődző állatjóléti támogatásnál az Államkincstár előre kitölti - vagyis megszemélyesíti - a kérelmeket.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor az állattartó első alkalommal belép az egységes kérelem felületére, a Magyar Államkincstár rendszere fel fogja kínálni azoknak az állatoknak a fülszámát, amelyek a rendelkezésre álló adatok alapján potenciálisan megfelelhetnek az adott jogcím jogosultági feltételeinek.

Ebből fakadóan kiemelten fontos, hogy az ENAR-ban szereplő adatok (pl. állatmozgások, szaporítási adatok) a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, naprakészen kerüljenek vezetésre. E mellett is előfordulhat ugyanakkor, hogy az állategyedekre vonatkozó bejelentések adatai késve kerülnek be az egységes kérelembe, így az esetlegesen még hiányzó ENAR bejelentések adataival ki kell, illetve ki lehet egészíteni a kérelmet.

A termeléshez kötött hízottbika tartás támogatásnál új előírás a szakszerű apaállat használat igazolása. Ennek - vagyis a központi lajstromszámmal (KPLSZ) ellátott apaállat használat igazolásának - biztosítása érdekében olyan adatok rögzítésére is szükség lesz, amelyet a szarvasmarhák ENAR nyilvántartására vonatkozó jogszabály nem követel meg.

A 2023. évi kérelmezés esetében azon állatok után igényelhető támogatás, amelyeket 2022. április 1. és 2023. március 31. között vágtak le vagy exportáltak. Ezen események nagy része már megtörtént, az új jogosultsági feltétel teljesítése érdekében az Agrárminisztérium az alábbiakat javasolja:

  • A Magyarországon született hízott bika támogatásra jogosult egyedek esetében gondoskodni kell a kérelmezett állat anyjához tartozó termékenyítések, vagy pároztatási események Termékenyítési Rendszerben (TER) történő rögzítéséről, illetve meg kell győződni az állat fogantatási időszakában (születés előtt 275-300 nappal korábban) az érintett tenyészet szaporítási eseményeinek megfelelő dokumentálásáról.
  • Amennyiben importált állatra vonatkozik a támogatásigénylés, fel kell venni a kapcsolatot azzal a tenyészettel, ahonnan az állat származik, annak érdekében, hogy a kérelmezett állat apja, vagy vélelmezett apja beazonosítható, származása igazolható legyen.

A hízottbika támogatásban 2023-ban potenciálisan kérelmezett hímivarú szarvasmarhák esetében az apaállatok KPL számának ellenőrzéséhez elérhető a szarvasmarha ENAR rendszerében a 1452-es kódszámú, úgynevezett származási adategyeztető. Ebben az egyed szintű lekérdezésben azon hazai vagy külföldről beérkezett szarvasmarhák adatait lehet lekérdezni, amelyek jelenleg a termelő tenyészetében tartózkodnak, vagy ott valaha megfordultak.

A nem Magyarországon született egyedekkel kapcsolatban a Kincstár a külföldi dokumentumok megfelelőségét és így a támogatási feltétel teljesülését az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet bevonásával vizsgálja majd. Ez - az AM tájékoztatása alapján - a tervek szerint a következő lépésekben történhet:

A nem Magyarországon született egyedeknél a származást igazoló dokumentumokat nem kell az egységes kérelemhez mellékleteként csatolni.

Azon egyedeknél, ahol a Kincstár a szakszerű apaállat használatot nem tudja a kérelem benyújtása során megállapítani, értesítést küld a kérelmet benyújtónak. Ebben az értesítésben felhívja a termelő figyelmét arra, hogy a jogosultság igazolása érdekében az érintett egyedek fajtájának fenntartásáért felelős tenyésztőszervezethez kell, hogy forduljon. A gazdálkodó ennek tudomásulvételéről szóló nyilatkozat megtételét követően tudja majd benyújtani kérelmét.

Az érintett termelők megkeresése alapján az ügyfél által bemutatott külföldi dokumentumokról az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet szakmai állásfoglalást ad ki.

Az érintett termelőknek tehát az egységes kérelem beadását követően - amennyiben a Kincstár erre felhívja figyelmét - meg kell keresniük az illetékes tenyésztő szervezetet, be kell nyújtaniuk az adott egyedekhez kapcsolódó külföldi dokumentumokat. Az eljáráshoz kapcsolódó konkrét határidőket a termeléshez kötött támogatásokról szóló miniszteri rendelet tartalmazza majd.

Oláh Endre