Tömegtakarmány szállítási támogatás

Felhívjuk állattartó tagjaink figyelmét, hogy megjelent a tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet.

Támogatást a 2022. évben állatalapú termeléshez kötött támogatási kérelmet benyújtó (vagy 2021-ben anyakecsketartás csekély összegű támogatást kapó, illetve ló állatfajra genetikai in situ  megőrzési támogatást benyújtó) állattartó kaphat.

Tömegtakarmánynak minősül: széna, szalma, szenázs, szilázs, valamint ezek alapanyagai.

A támogatás mértéke legfeljebb 300 forint/kilométer, egy állattartó legfeljebb 3000 kilométerre eső tömegtakarmány szállítási költség elszámolására jogosult. (Vagyis maximálisan 900.000 forint támogatás vehető igénybe.)

A támogatás keretösszege 3 milliárd forint.

Támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, akinél a tömegtakarmány szállítását igazoló számla, szállítólevél, fuvarlevél vagy menetlevél (fuvardokumentum) 2022. június 1-je és szeptember 23-a között kerül(t) kiállításra.

A támogatást a takarmányszállításához szükséges kilométer alapján számolják el, amelynek igazolására a fuvardokumentumokat (vagy ezek másolati példányát) 2022. szeptember 19-26. között be kell nyújtani a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászaihoz.

A gazdálkodó által az agrárkamara részére továbbított dokumentumoknak külön-külön, vagy akár együttesen tartalmazniuk kell a fuvardokumentum azonosítószámát,

kiállításának dátumát és kiállítójának azonosító adatait, a számla számát (ha a fuvardokumentumot számla alapján állították ki), a szállított tömegtakarmány megnevezését és

mennyiségét, a tömegtakarmány szállítás címzettjét, az átvevő aláírását és a szállított tömegtakarmány állattartó részére történő szállításához szükséges távolságot kilométerben megadva.

A támogatási kérelmet 2022. október 3-9. között lehet elektronikus úton benyújtani a Kincstárhoz.

A támogatás válságtámogatásnak minősül. (Ennek eddigi, mezőgazdasági termelők által vállalkozásonként igénybe vehető 35.000 eurós kerete 62.000 euróra nőtt. Tömegtakarmány szállítási támogatásra ebből a keretből csak 900.000 forint használható fel, de a maradék terhére egyéb támogatások pl. hitelkamattámogatás is igénybe vehető.)