Állattartók figyelmébe! 2023-tól számos támogatási jogcím változik

Többek között módosul az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás, valamint a sertés és baromfi állatjóléti támogatás is.

Egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás - 148/2007. FVM rendelet - 2023. január 1-től újra elérhető. (A jogcím 2022. évi keretösszege 2022. augusztusában kimerült, az azt követően benyújtott támogatási kérelmek elutasításra kerültek.)

Támogatás a 2023. január 1-jét követően elvégzett szolgáltatásokról kiállított számlák után igényelhető.

 

A támogatás keretösszege a 2022. évi 12,5 milliárd forintról 11,9 milliárd forintra csökkent, ebből 2,4 milliárd forintot a baromfi ágazatban, 8,1 milliárd forintot az egyéb állattenyésztési ágazatokban, 1,4 milliárd forintot pedig a vemhes üszök állat egészségügyi szolgáltatásaira, gyógykezelésére és immunizálásra kell felhasználni.

Új elem, hogy a C001 technikai kódú állat egészségügyi szolgáltatásokra legfeljebb 5,5 milliárd forint használható fel.

C002 technikai kód alatt bevezetésre kerül az antimikrobiális rezisztencia egyedi vizsgálatának, valamint a telepi rezisztencia vizsgálatának a támogatása. Ez a támogatás csak a kis létszámú állattartó telepek számára érhető el.

 

A C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás és a C002 technikai kóddal jelölt antimikrobiális rezisztencia vizsgálat költségeinek elszámolását külön támogatási kérelmen kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a vizsgálat elvégzéséről kiállított számlát is.

A jóváhagyási kérelem (a rendelet 2. számú melléklete) új elemmel egészül ki, nyilatkozni kell róla, hogy a támogatás kizárólag olyan állatokra kerül igénybevételre, amelyek legalább 65 napig az adott tartási helyen tartózkodnak.

Változtak a támogatási összegek is, jellemzően emelkedtek, ugyanakkor a C001 kód alatt elérhető támogatások fajlagos összege csökkent.

Számos eddigi támogatási jogcím kikerül a rendeletből, valamint az azonos állatfajoknál a több betegség kiszűrésére alkalmas mintavételek is összevonásra kerülnek. (Különböző vizsgálatokra a mintákat egyszerre kell levenni, így több jogcímnél megszűnik a mintavétel támogatása.)

A pontos feltételeket a 159/2022. (XII.27.) AM rendelet tartalmazza.

 

Sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatás

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás (de minimis) szabályai szerint igényelhető sertés állatjóléti támogatások - fény, illetve a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása - a 2023. támogatási évben válság támogatásként igényelhetőek. 2022-ben a sertéstartók az átmeneti, valamint a válság támogatási keret terhére vehettek igénybe támogatást erre a 2 jogcímre. Az átmenti támogatás 2022. nyarán kivezetésre került, ekkortól (a 2022. támogatási év II. és III. negyedévére) a válságtámogatási keret terhére lehetett igényelni a támogatást. A válság támogatás 62.000 eurós keretösszege tavaly év végén 250.000 euróra megemelésre került, így ismét szabad keret vált elérhetővé a sertéstartóknak.

A válságtámogatás iránti kérelem:

- a 2022. támogatási év IV. negyedéve tekintetében 2023. január 15. és február 15. között,

- a 2023. támogatási év I. negyedéve tekintetében 2023. április 1. és 30. között,

- a 2023. támogatási év II. negyedéve tekintetében 2023. július 1. és 31. között,

- a 2023. támogatási év III. negyedéve tekintetében 2023. október 1. és 31. között

ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Kincstárhoz.

A pontos feltételeket a 158/2022 (XII.27.) AM rendelet tartalmazza.

 

Baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás

Támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be. (Vagyis nem a jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmet.)

Az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelem szintén elektronikusan, a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen lesz benyújtható az alábbi időszakokban:

- az első tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év július 16-31.,

- a második tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év október 16-31.,

- a harmadik tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év január 16-31.,

- a negyedik tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási évet követő
április 16-30. között.

A rendeletmódosítás értelmében a mechanikai sérülés megelőzésére, illetve a takarmányozáshoz ivóvíz-minőségű víz biztosítására a 2022/2023. III. és IV. és azt követő tárgynegyedévben mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem nem nyújtható be.

A pontos feltételeket a 160/2022 (XII.27.) AM rendelet tartalmazza.

 

2022. évi egységes területalapú és egyéb közvetlen támogatások

Módosításra került a 2022. évi egységes területalapú és egyéb közvetlen támogatások összegeit meghatározó 33/2022. AM rendelet, ennek révén az anyatehéntartók átmeneti nemzeti támogatást (ÁNT) kapnak. (A többi ÁNT jogcímre nagy valószínűséggel nem kerül sor kifizetésre.) A támogatás fajlagos összege legfeljebb 25.065 forint egyedenként.

A pontos feltételeket a 158/2022 (XII.27.) AM rendelet tartalmazza.

 

Budapest, 2023. január 11.

Oláh Endre