Tendenciák az állatállomány alakulásában

A hazai állatállomány alakulása az egyes fajokat érintően igen változatos képet mutat.

A sertésállomány hosszú évek óta 3 millió darab körül ingadozik, a 2019. évi mélypont után - amikor is az állomány alig 2,6 millió darabra csökkent - tavaly volt ugyan némi pozitív irányú elmozdulás, de a PRRS mentesítés 2021. évi folyamatai – a mentesítés miatti állománycsere a kocaállomány 8-9%-át is érintheti - és az afrikai sertéspestis velünk élő hatásai miatt trendforduló nem következett be.

Sertésállomány alakulása Magyarországon

                                                                                        Me.: ezer db

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sertés

3.124

2.907

2.870

2.872

2.634

2.850

Anyakoca

197

177

172

178

155

164

              Forrás: KSH

A hazai állomány fele 5 megyébe (Hajdú Bihar, Bács Kiskun, Baranya, Békés és Jász - Nagykun Szolnok) koncentrálódik.

Uniós szinten a sertésállomány 2,1%-al növekedett tavaly, az EU 27-ek sertésállományának 75%-át hat tagállam - Spanyolország, Németország, Franciaország, Dánia, Lengyelország és Hollandia - tartja.

Sertésállomány alakulás az EU egyes tagállamaiban

                                                                Me.: millió db

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dánia

12,7

12,3

12,8

12,6

12,7

13,4

Lengyelország

10,6

11,1

12,0

11,0

11,2

11,7

Németország

27,7

27,4

27,6

26,4

26,1

26,0

Spanyolország

28,4

29,2

30,0

30,8

31,3

32,7

EU -27

144,3

142,6

145,5

143,5

143,1

146,2

           Forrás: Eurostat

Spanyolországban  az elmúlt 5 évben 15%-ál növekedett a sertésállomány, csak tavaly 4%-ot meghaladó mértékű emelkedés következett be. Ebben szerepet játszik az is, hogy 2020-ban a spanyol sertés iránti kereslet jelentősen élénkült, a Kínába kivitt sertések mennyisége közel megháromszorozódott 2019-hez képest. (Ennek hátterében részben az áll, hogy a Németországban megjelenő afrikai sertéspestis miatt a német sertésekre Kínában import tilalmat vezettek be.)

A hazai szarvasmarha állomány az elmúlt 5 évben 15%-al emelkedett, ami elsősorban a húshasznú állomány felfutásának köszönhető. A tejhasznú tehénállomány évek óta stagnál, miközben a húshasznú tehenek száma 5 év alatt 60%-al emelkedett.

Tehénállomány alakulása

                                                                                Me.: ezer db

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tejhasznú tehén

209

209

208

208

209

205

Húshasznú tehén

117

138

151

164

169

188

Kettős hasznosítású tehén

42

35

36

31

34

21

Szarvasmarha összesen

821

852

870

885

909

933

Forrás: KSH

A stagnáló tejhasznú tehénállomány ellenére - az egy tehénre jutó tejtermelés emelkedésének köszönhetően - a hazai tejtermelés nem csökkent.

Tejtermelés Magyarországon

 

2015

2016

2017

2018

2019

Tejtermelés (millió tonna)

1,89

1,87

1,92

1,9

1,91

1 tehénre jutó tejhozam (l/tehén)

7.501

7.562

7.820

7.809

7.833

        Forrás: KSH

Hasonló folyamatok zajlanak az EU-ban is, a tejhasznú tehénállomány 5,5%-os csökkenése ellenére a tejtermelés folyamatosan emelkedik.

Tejtermelés az EU-ban

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tejhasznú tehén (millió db)

21,7

21,6

21,4

21,0

20,8

20,5

Tejtermelés (millió t)

137,1

138,7

140,9

142,3

143,1

n.a.

    Forrás: Eurostat

Folytatódott a hazai juhállomány évek óta tartó csökkenése, ami 2020 decemberében már 1 millió darab alá esett. Ez 20 éves mélypontot jelent.

Juhállomány alakulása

                                                         Me.: ezer db

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Juh

1.190

1.141

1.146

1.109

1.060

944

Anyajuh

849

801

810

798

782

754

     Forrás: KSH

A hazai baromfiállományt eltérő mértékben érintette a 2020. évben is többször megjelenő madárinfluenza.

 

Baromfiállomány alakulása

                                                                          Me.: millió db

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tyúk

28,9

28,8

29

27,9

28,2

28,9

Lúd

1,0

1,2

1,1

1,3

1,1

0,8

Kacsa

3,8

3,8

4,5

4,7

4,4

3,0

Pulyka

2,8

2,8

2,9

2,8

2,6

2,7

       Forrás: KSH

A tyúk és pulyka állomány alakulását érdemben nem befolyásolta - ez az elmúlt 5 évben is kiegyensúlyozott képet mutatott – míg a lúd és kacsa állomány nagyságát érdemben - az előző év azonos időszakához képest mintegy 30%al – csökkentette.

Oláh Endre