Sertéspiaci információk - 2022 március

A felvásárlási árak rendkívül alacsony bázisról indulva 2022 év elején minimális emelkedést mutattak, majd újra csökkenni kezdtek. Február végén, március elején a német felvásárlási árak jelentősebb mértékben megemelkedtek, ez, valamint a gyenge forint a hazai felvásárlási árak emelkedését hozta.

(A keleti megyékben a román kereslet miatt az év elején az átlagosnál magasabb árszint volt elérhető.) Ennek ellenére a sertéspiac helyzet továbbra is kritikus. A takarmányárak továbbra is magasak - a májusi, júniusi időszakra szóló tőzsdei jegyzések is azok -, az sertéselőállítás önköltsége a termelők jelentős részénél 500 Ft/kg-os árszintre emelkedett.

Az EU 2021. évi sertéshús exportja 5,27 millió tonna volt, ami 2,7 %-al marad el a 2020. évi export mennyiségétől. (Az EU sertéshús exportja 2018-ban még 3,79 millió tonna volt, vagyis az elmúlt 3 év alatt mintegy 30%-al emelkedett.) A Kínába irányuló export mennyisége 23%-al csökkent 2021-ben, ami közel 800.000 tonna sertéshúst jelent. Ennek döntő részét sikerült más piacokon elhelyezni, leginkább a Fülöp szigetekre, Dél Koreába, Tajvanra irányuló kivitel nőtt meg.

Az Unión belüli sertésvágások száma 2021 első 10 hónapjában 1,7%-al nőtt, ezen belül Németországban 3,4%-al csökkent, míg Spanyolországban 3,7%-al nőtt.

Magyarországon a sertéshús import mennyisége novemberben (legutolsó rendelkezésre álló adat) a 2021. évi legmagasabb havi mennyiséget érte el, a 2021. évi össz sertéshúsimport jelentősen meghaladja az azt megelőző évit.

A sertéstartók száma Magyarországon a 2010. évi 147 ezerről 2020-ra 48 ezerre csökkent. 1000 darabnál több sertést mindössze 321 gazdaság tart. (Az ő számuk 10 év alatt 10%-al bővült). Az állomány 84%-a az 1000 darabnál több sertést tartó gazdaságoknál található.

Intézkedések, támogatások

A kialakult piaci helyzet enyhítése érdekében a MOSZ számos javaslattal élt (ezek a MOSZ Hírlevél 2021. évi 5. számában részletesen bemutatásra kerültek), decemberben a MOSZ Elnöksége is tárgyalta az ágazat helyzetét, az Elnökség állásfoglalása az Agrárminisztérium részére is megküldésre került. Február elején újabb egyeztetésre került sor - online húsminősítés, krízisbiztosítás adminisztrációs terheinek csökkentése, visszatelepítések határidejének kitolása, import húsok ellenőrzése, plusz támogatás stb. kérdésekben - a MOSZ és az AM között.  Egyes felvetéseink kapcsán már történtek intézkedések (pl. import sertéshús kiemelt ellenőrzése, rendkívüli támogatás),  míg több javaslatunk megvalósítása folyamatban van.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján 4 milliárd forint keretösszeggel egy új támogatási program kerül meghirdetésre. Ennek keretében a sertéstartók kocánként várhatóan 20.000 forint egyszeri támogatást kaphatnak. (A támogatás a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan alkalmazható átmeneti támogatások előírásai mellett kerül kifizetésre.) Az AM tájékoztatása alapján az új támogatási konstrukció és az ahhoz kapcsolódó miniszteri rendelet kidolgozása soron kívül megkezdődött.

Dr Feldmann Zsolt államtitkár tájékoztatása alapján még ez évben meghirdetésre kerülhet egy – a fenti, egyszeri támogatástól független - vidékfejlesztési forrásból finanszírozott sertésállatjóléti támogatás is. (Ez egy új támogatási jogcím lesz, a meglévő támogatási formák mellett, és nem azok helyett.)

A meglévő támogatási formák kapcsán felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a 7/2015. FM rendelet alapján igényelhető tenyészkoca állatjóléti támogatás igénybevételére - a 2022/2023-es támogatási évre vonatkozóan - 2022. március 16-31. között kell a támogatási kérelmet benyújtani.

Ennek elmulasztása esetén a termelő nem vehet igénybe támogatást.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénybe vevő vállalja a támogatott tevékenységnek - a támogatási kérelem benyújtásától számított - legalább 5 éven át történő folytatását.

A támogatás keretösszege 7,8 milliárd forint.

A kérelmet, valamint minden hozzá kapcsolódó dokumentumot - az elmúlt évhez hasonlóan - elektronikusan, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

Kedvezményes hitel

A sertéstartók által igénybe vehető kedvezményes hitelek - 49/2021 (XII.28.) AM rendelet – kapcsán felhívjuk érintett tagjaink figyelmét, hogy az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében a sertéstartók számára meghirdetett kedvezményes hitel igénybevételéhez 2022. május 31-éig be kell nyújtani a kérelmet. A kamattámogatás abban az esetben terheli a vállalkozás átmeneti támogatási keretét, ha a kérelem ezen időpontig benyújtásra került, illetve a 100%-os kamattámogatás a sertéstenyésztési célú hitelszerződések esetében abban az esetben érvényesíthető, ha a vonatkozó szerződés 2022. január 1. és 2022. június 30. között hatályba lépett. A kamattámogatás igénybevételéhez a szerződésnek 2022. június 30-ig hatályba kell lépnie, így - tekintettel a banki átfutási idők hosszára -, javasoljuk, hogy minél hamarabb nyújtsák be a kérelmeiket.

Az MFB által nyújtott refinanszírozáson alapuló hitelekkel kapcsolatos hitelkérelmek benyújtási lehetőségéről az AM az alábbi (február 19-i állapotot tükröző) tájékoztatást adta:

- a GRÁNITBANK  Zrt. –nél jelenleg már benyújthatók a hitelkérelmek;

- az MKB Bank Zrt-nél várhatóan 2-3 hét múlva nyújthatók be a hitelkérelmek;

- a Takarékbank Zrt-nél várhatóan 1-2 hét múlva nyújthatók be a hitelkérelmek;

- a Raiffeisen Bank Zrt-nél várhatóan március 1-től nyújthatók be a hitelkérelmek;

- a CIB Bank Zrt-nél és a Polgári Bank Zrt-nél várhatóan csak több hét múlva nyújthatók be a hitelkérelmek.

Az 50 millió forint összeget meghaladó hitelkérelmek már jelenleg is benyújthatók az MFB Zrt-nél.

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel terméken belül igénybe vehető kedvezményes hitelre a hitelkérelmek 2022. január közepétől nyújthatók be a KAVOSZ Zrt. koordinálásában működő regisztráló irodákban.

Oláh Endre