VP Szakmai Fórum

A MOSZ 2022. március 1-én online megtartott VP szakmai fórumán az Agrárminisztérium Fejlesztéspolitikai főosztályának a vezetője, Nagy Attila főosztályvezető tartott előadást a VP jelenlegi állásáról, a be-adott pályázatokról, illetve a 2022-ben várható meghirdetésekről. Részletesen is-mertette, hogy az elmúlt időszakban menynyi kérelem került beadásra, illetve azt is, hogy mikorra várhatóak az eredmények. Elmondta, hogy a legjobban várt VP-AKG21 és a VP-ÖKO21 felhívások esetén a döntések– a problémamentes pályázatokra vonatkozóan – várhatóan március hó-napban megszülethetnek. Jelezte, hogy sokkal kevesebb a probléma a beadott kérelmekkel, mint a korábbi ciklusban.

 

A beruházási pályázatok esetén folyamatos a feldolgozás és a döntéshozatal. A tájékoz-tatás szerint mindent megtesznek azért, hogy a feltételeknek megfelelő pályázatok támogató okiratot kaphassanak.

Előadásában nagy hangsúlyt fektetett a még nyitva álló, az újra megnyitásra kerülő és az újonnan meghirdetésre kerülő pályázatokra. Ezek közül kiemelnénk a tagjaink számára legfontosabbakat:

VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása - újranyitás: 2022. február 28.

A kiírás az állattenyésztés valamennyi ágazata számára támogatási lehetőséget kínál az állattartó telepi épületek építésére, különböző eszközök, gépek beszerzésre, az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítésekre, a megújuló energia fel-használására irányuló technológiák alkalmazására, sőt akár új állattartó telepek komplex kialakítására.

A minimálisan igényelhető - vissza nem térítendő - támogatás összegének a barom-fi- és sertéstartó telepek korszerűsítése tekintetében el kell érnie a 100 millió forintot, a szarvasmarhatartó telepek esetében az 50 millió forintot, a juh, kecske és egyéb állattartó telepek esetében pedig az 5 millió forintot.

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2022. március 31-ig lesz lehetőség.

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása – újranyitás: 2022. február 28.

A felhívás előtérbe helyezi a gazdák jövedelembiztonságát: nagy termőképességű és magas termőbiztonságú gyümölcs és gyógynövény ültetvények létrehozásához nyújt segítséget. Az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati ha-tások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő gépek, eszközök és traktor beszerzése is.

Az újranyíló felhívás néhány újdonságot is tartalmaz: új támogatott fajként lehetőség nyílik komlóültetvények kialakítására is, emellett új támogatási célként jelenik meg az ökológiai művelésű ültetvények telepítésének támogatása.

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2022. április 30-ig lesz lehetőség.

VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

A felhívás a gazdálkodók összefogását ösztönzi, ugyanis a rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását eredményezheti, ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében.

A támogatásra jogosult projektek maximum 250 000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban része-sülhetnek 90%-os intenzitás mellett.

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. december 30-ig van lehetőség.

VP2-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A felhívás keretén belül igényelhetnek támogatást mezőgazdasági termelők az öntözéses gazdálkodás beruházási elemeinek megvalósításához. 

A támogatás mértéke maximum 2 milliárd forint, amely hamarosan 3 milliárd forintra emelkedik.

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. december 30. napjáig van lehetőség.

VP6-6.4.1.1-22 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése

A felhívás célja, a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével.

A konstrukció keretében önállóan támogat-ható tevékenység a fedett lovarda kialakítása, létrehozása, felújítása, bővítése. Önállóan nem támogatható tevékenység többek között a kiszolgáló egységek kialakítása pl. raktár, büfé helyiség, szociális helyiségek kialakítása, vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása.

A támogatásra jogosult projektek maximum 100 millió forint támogatási összegben ré-szesülhetnek, a projekt megvalósulási he-lye szerinti település(ek)től függően 50-70% támogatási intenzitás mellett.

Támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2022. májustól lesz lehetőség.

Készítette: Vári Attila