Támogatás átadásánál nincs rejtett többletfeltétel

A MOSZ-hoz elmúlt időszakban több könyvelő, illetve könyvvizsgáló is megkereséssel fordult az „50 m Ft-os” adókedvezmény kapcsán. Azért fordultak hozzánk, mert értelmezésük szerint az szja tv. 1. számú melléklet 4.37. b) alpontjának (támogatások átadása) megfogalmazása miatt a kedvezmény magánszemély jogosultjának mezőgazdasági tevékenységet kell végeznie. A MOSZ álláspontja ettől eltérő volt. Ha feltétel lenne a mezőgazdasági tevékenység, akkor definiálni kellene, hogy mi minősül mezőgazdasági tevékenységnek. A magánszemély őstermelői státusza, egyéni vállalkozóként végzett mezőgazdasági tevékenysége, illetve földműves minősége vagy az, hogy földtulajdonnal rendelkezik mind-mind kielégítheti ezt a feltételt.

 

Ugyanakkor a családi mezőgazdasági társaságnak minősülő társas vállalkozás tagja sem feltétlen végez mezőgazdasági tevékenységet, hiszen erre vonatkozóan jogszabályi előírás nincs.

Tekintettel arra, hogy sokan felvetették ezt az értelmezést, a MOSZ a Pénzügyminisztériumhoz fordult állásfoglalásért. Egy tagszervezetünk azonban időközben arról tájékoztatott bennünket, hogy ő hasonló felvetésre már választ kapott a PM-től.

A válasz egyértelműen megerősíti, hogy a vállalkozás tagjának, a kedvezmény magányszemély jogosultjának esetében nincs olyan korlátozó feltétel miszerint mezőgazdasági tevékenységet kellene végeznie.

Ez az eset is felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a MOSZ akkor lehet eredményes, ha az érdekképviselet és a tagszervezetek között az információátadás mindkét részről folyamatos. Arra bátorítunk mindenkit, hogy ha problémával találkozik, forduljon a MOSZ-hoz, illetve, ha egy probléma megoldását találja meg, azt az információt is ossza meg a velünk. 

Készítette:     Paragi Márton