Piaci információk, gabona és olajos növények

A fekete-tengerinél rendszerint drágább európai (franciaországi) malmi búza februárban olcsóbb volt annál (221 USD/t, FOB Rouen), amire nem volt példa 2016. májusa óta. Ezzel az árelőnnyel az európai búza ismét piacossá vált több régióban. E mellett az USA-ban megtermelt búza volt a leginkább versenyképes a világpiacon, februárban 223 USD/t árral. A későbbi hetekben március első dekádjáig tovább csökkent a francia ár 215 USD-ig. Ezzel kedvezőbb lett az ár az ukrán és bulgár árakhoz képest. Az orosz exportnyomás megszűnt, így az EU és az USA búzája versenyképesebb lett. Bőven van még a raktárakban és egyelőre a jelentések jó termést prognosztizálnak erre az évre.

Bővebben ...

Vízgazdálkodási módosítások

Az év végén elfogadott különböző tárgyú „saláta” törvényekben voltak olyan pontok, amelyek a vízgazdálkodást és az öntözést érintik. Az öntözés reformjával kapcsolatosan az új rendszer kiépítése folyamatban van. Több kormány- és miniszteri (BM, KHVM, KvVM) rendelet is módosult, illetve az 1800/2018. (XII.21.) Kormány határozat érintette a vízgazdálkodási területet.

Bővebben ...

Az őszi növények állapota és a piac helyzete

December 10. után az Agrárminisztérium(AM) közreadta az őszi állapotjelentés táblázatát 

Növény

Vetésterület ha

A vetésterület minőségi megoszlása

közepes

gyenge

összesen

%

         

Őszi búza

962 208

33

35

32

100

Rozs

30 756

40

39

21

100

Őszi árpa

216 261

37

37

26

100

Triticale

100 220

41

36

23

100

Őszi káposztarepce

307 662

51

28

21

100

Összesen:

1 617 107

 

 

 

 

Bővebben ...

AKI tanulmány a mezőgazdasági költségszerkezetről

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet friss kiadványában a tesztüzemi rendszer alapján bemutatja, hogy a 2016-os adatok alapján hogyan épült fel a vizsgált növény és állatágazatokban a költségek szerkezete. A kiadványban a főbb gabonákról, ipari növényekről, tömegtakarmány-növényekről, kertészeti kultúrákról, szarvasmarha, sertés, és baromfitenyésztésről közöltek adatokat.

Bővebben ...