Mikor lehetünk végre biztosak benne, hogy retorzió nélkül használhatjuk tovább kútjainkat?

Tavaly áprilisban jelent meg egy rendelkezés a kutak engedélyezésével kapcsolatban, mely nyilvánvalóan több sebből vérzik. Ennek ellenére még érvényben van. Azon túl, hogy elegánsan megfeledkeznek arról, hogy a Magyarországon ma működő kutak hasznosítási módtól függetlenül, melyeket adott esetben még dédapáink fúrtak, semmilyen engedéllyel nem rendelkeznek, záros határidőn belül lajstromba kellene vetetni, de az nagyon sokba kerülhet. Arra sem gondol a rendelet, hogy sok faluban nincs más vízvételi lehetőség, bár ígéret persze van, közmű, szennyvízhálózat stb. Sőt a hasznosítási módok kritériumait sem tisztázza pontosan a rendelet. Jogosan háborodott fel leginkább a vidéki lakosság, és a gazdák több csoportja az intézkedés ellen. 

A zúgolódás eljutott a döntéshozókig, és a kamaráig, akik nyugtatták a kedélyeket, ahogy ilyenkor szokás. Ezért újabb ötletekkel rukkoltak elő:

-          engedélymentesség a kutakra 80m-ig,

-          plusz 10 év engedélyezési moratórium (2028-ig), viszont az apró betűs rész már nem volt annyira publikus

Az elmúlt bő egy évben ebben a témában már a 3. törvénymódosító javaslat került a parlament elé. Érdemben ugyanazzal a tartalommal. Hogy az első két módosítást miért nem fogadták el arra nem kap választ a közember. A legújabb ígéret, hogy márc. 15-ig elfogadják a 3. változatot. Akkorra már egy éve lesznek bizonytalanságban az érintettek. De ha hinnénk ennek a dátumnak, a problémáink akkor sem rendeződnének. Miért is nem?

-          A kutak engedélyezéséről a törvény helyett, egy kormányrendelet írnak majd, melyben foglaltakról, még senki nem tud semmit. Ezért felkészülni sem lehet rá. Abban dől el, hol lesz ténylegesen engedélymentesség, és hol marad az engedélykötelezettség.

-          Eleve csak parti szűrésű és talajvizeket hasznosító kútra vonatkozik az engedélymentesség.

-          Nem a törvényi, hanem önkormányzati rendeleti hatáskörben a jegyzőnek kell majd eldönteni, hol lehet kút és hol nem, a jegyzőkre testálva ezzel a döntést és a felelősséget.

A fő gond, hogy a meglévő kutak fennmaradását csak részben tisztázná a törvénymódosítás, és a gazdák problémáiból semmit nem old meg, mivel csak a háztartási célú kutakra lesz érvényes. Hogy mi a gazdasági célú használat, azt a törvény nem tárgyalja, pedig szükség lenne rá, mert sokakat érint. Hogy erre a kormányrendelet milyen hatással lesz, az szintén legyen meglepetés. Az érvényben lévő 72/1996-os számú rendelet azt mondja, hogy háztartási célú kút az lehet, amely:

-          évi 500m3 alatti mennyiséget és parti szűrésű, vagy talajvizet használ

-          ahol van a kút, az a telek ingatlannal vagy érvényes építési engedéllyel rendelkezik

-          és nem gazdasági célú vízigényt elégít ki a kút.

De még mindig nem tudjuk pontosan mi a gazdasági vízigény. Vajon gazdasági célú-e, ha az otthoni kertben locsolja valaki a virágokat, vagy az állatait itatja, vagy az udvarán a kút vizével zöldséget, vagy gyümölcsöt termel. Ezekre egyelőre nincs válasz. Ámbár az adótörvények adhatnak eligazítást, ahol a gazdasági tevékenység definíciójába többek közt az a sokszor vitatott passzus szerepel, hogy gazdasági tevékenységnek az tekinthető, ahol rendszeres értékesítés történik. A rendszeres szó megítélése az adóhivataltól függ. Az egy talán még nem, de a kettő már az lehet?

Sok gazda helyzete az eltelt egy év után is értelmezhetetlen. Gondoljunk bele abba, hogy a kormány agrárpolitikájában kiemelt a zöldség-gyümölcs ágazat. Ennek ellenére a jogi tisztázatlanság és a lassan megszokottá váló félreértelmezések miatt, a gazda, aki már generációk óta folytat valamilyen intenzív zöldségtermesztést, kérdésessé válhat, hogy a kútból öntözhet-e. De ugyanez igaz azokra az állattartókra, akik kútból itatják a jószágaikat. Jó lenne, ha az illetékesek egyértelmű és korrekt választ adnának nemcsak a lakosságnak, a gazdáknak számára is:

-          Mi lesz azokkal a családokkal, akiknek a kútja nem talaj, vagy parti szűrésű vizet használ? A jövőben, hogy tudnak ivóvízhez jutni?

-          Mi lesz azokkal a gazdákkal, akiknek a kútjai szintén nem a használható tartományba esik, vagy vízkivételüket akár csak részben is gazdasági célúnak minősítik?

-          Mikor fognak kiderülni a pontos részletek és kell azonnal alkalmazkodni azokhoz akár a lakosoknak, akár a gazdáknak a megélhetés további biztosítása miatt?

Sorolhatnánk tovább kérdéseinket és örülnénk, ha korrekt, világos, egyenes választ kapnának az érintettek. Abba bele sem gondolunk, hogy csak a választások után fog az igazság kiderülni. Szomorú, hogy egy év elteltével sem jutottunk közelebb az igazsághoz.