Jelentés a Copa-Cogeca 2017. július 3-i gabona és olajos növények munkacsoporti üléséről

A Copa - Cogeca 2017. július 3.-i gabona és olajos növények munkacsoporti ülésén a tagállamok képviselői áttekintették a piaci helyzetet, a terméskilátásokat és az ágazatot érintő főbb eseményeket.

COPA-COGECA olajos és fehérje növények munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve elfogadásra került.

2. napirendi pont: betakarítási kilátások az EU-ban

A Copa-Cogeca összesítése alapján 2017-ben az EU-28-ak repcetermése nem változik érdemben, a tavalyi 20,5 millió tonnával szemben idén 21 millió tonna betakarítása várható. Franciaországban több mint 100.000 hektárral csökkent a vetésterület, a termésátlag érdemben nem változik, így mintegy 300.000 tonnával kevesebb repcemag betakarításával számolnak. Németországban is csökkent a vetésterület, de a tavalyi termésátlagot mintegy 10%-al meghaladó hozamok mellett az összetermés 200.000 tonnával, 4,8 millió tonnára emelkedhet. Nagy Britanniában tovább folytatódott a repce területének évek óta tartó csökkenése, a hozamok itt is magasabbak lesznek, mintegy 15%-os termésátlag növekedéssel kalkulálnak. Csehországban nőtt a repce területe (meghaladja a 400.000 hektárt), a termésátlag valószínűleg nem fogja elérni a tavalyi szintet, de az összetermésük (1,3 millió tonna) a tavalyi szint közelében alakulhat. Lengyelországban 900.000 hektárt meghaladó területen vetettek repcét, 3 t/ha-os átlagtermés mellett 2,8 millió tonna repcemag betakarításával számolnak.

A napraforgó vonatkozásában még csak korai becslések állnak rendelkezésre, a vetésterület nem változott, az EU-28-ak termését a Copa-Cogeca 8,44 millió tonnára teszi (tavaly 8,4 millió tonna volt.)

A szója vonatkozásában nincs érdemi elmozdulás, a tavalyi 855 ezer hektáros vetésterület 880 ezerre emelkedett, az össztermés uniós szinten várhatóan 2,7 millió tonna körül alakul.

3. napirendi pont: nemzetközi kitekintés

Világszinten az olajos növény termelés 572 millió tonnára emelkedhet a tavalyi 566 millió tonnáról. A szójatermelés 345 millió tonna körül alakulhat (ez 40 millió tonnával magasabb az elmúlt 5 év átlagánál). A tavalyi 69 millió tonnás repcetermés 73 millió tonnára emelkedhet, míg a napraforgó termés a tavalyi szinten, 46 millió tonna körül stagnál.

Az Egyesült Államokban, Argentínában és Brazíliában is jó szójatermés várható, az idei hozamok alig maradnak el a tavalyi kimagasló terméstől.

Kanadában nagyon magas, 20 millió tonnát meghaladó repcetermés várható.

A napraforgó termés Ukrajnában valószínűleg valamelyest csökken a tavalyi évhez képest, míg Oroszországban nem változik érdemben a betakarított mennyiség nagysága.

4. napirendi pont: Európai szója deklaráció. Közös német-magyar kezdeményezés

A német és magyar kormány közös kezdeményezést nyújtott be az Agrárminiszterek Tanácsa elé, amelyben a szójatermesztés uniós szintű bővítésének a fontosságára hívják fel a figyelmet. Különböző célokat határoznak meg – fenntartható fehérje kínálat növelése, vetésszerkezet bővítése, integrált növényvédelmi rendszer használata stb. – amelyek a fenntartható fehérjetermesztés elősegítését szolgálják. A deklarációhoz való csatlakozás minden tagállam számára nyitott, a tervek szerint a júliusi miniszteri tanácsülésen kerülne elfogadásra.

A Copa – Cogeca alapvetően támogatja a kezdeményezést, de a tagállamok egy része kifogásolta, hogy csak a szója kerül nevesítésre a deklaráció címében, célszerűbb lenne fehérje növényekre kibővíteni a kezdeményezést. A Copa várja a tagállamok visszajelzését, hogy milyen formában nyilvánuljon meg a kezdeményezés mellett.

5. napirendi pont: fehérje mérleg

A Bizottság elkészítette az EU 2015/16-os évre vonatkozó fehérjemérlegét. Ebben - fehérjeforrásként – a különböző növények (gabonafélék, olajos növények, hüvelyesek), a melléktermékek illetve az egyéb forrásból származó fehérjék (állat alapú fehérjék) szerepelnek. Külön részletezik a fehérjeforrásokat eredet (EU-s, vagy nem EU-s) szerint is.

A közzétett fehérjemérleggel kapcsolatban felmerült, hogy jó volna szétválasztani a GM és nem GM eredetű fehérjeforrásokat.

COPA-COGECA gabona munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve változatlan tartalommal elfogadásra került.

2. napirendi pont: betakarítási kilátások, jelenlegi helyzet

A tagállami beszámolók alapján az EU 28-ak várható gabonatermése 298 millió tonna lesz 2017-ben (tavaly 297 millió tonna volt). A búza mennyisége  a tavalyi 135 millió tonnáról 140 millió tonnára emelkedhet, az árpa össztermése a 2016. évi 59 millió tonnáról 57 millió tonnára csökkenhet. A kukorica vetésterülete érdemben nem változott.

Tagállami helyzetkép: Nagy Britanniában száraz tavasz volt, de még időben kaptak esőt, a tavalyi termésmennyiségre számítanak. (8t/ha-os átlagtermés mellett 14,5 millió tonna búza betakarításával számolnak.)

Dániában átlagos évre számítanak, sem a vetésterületek, sem a várható hozamok nem térnek el érdemben a tavalyitól.

Spanyolországban a hőség miatt a búza  termésmennyisége mintegy 1,3 millió tonnával csökkenhet.

Franciaországot országrészenként más és más problémák sújtották, (csapadékhiány, fagy, hő sokk), de a tavalyi katasztrofális búzaterméstől sokkal jobb eredményre számítanak. A búza termésátlaga 7,1 t/ha körül alakulhat, az össztermés a tavalyi 28 millió tonnáról 36,5 millió tonnára emelkedhet.

Belgiumban csapadékhiány volt, a termésátlagok ettől függetlenül biztatóan alakulnak, az árpa aratása már elkezdődött.

Németországban, annak ellenére, hogy nem alakult optimálisan az időjárás, nem volt komolyabb természeti okból fakadó terméskiesés. A tavalyinál kis mértékben jobb évre számítanak, 25 millió tonna búza betakarításával számolnak.

Olaszországban jók a kilátások, a durumbúza minősége megfelelő.

Csehországban a búza termésátlaga elmarad a tavalyitól, mintegy fél millió tonnával kisebb össztermésre számítanak.

Lengyelországban jók a kilátások, az időjárás kedvezően alakult, a tavalyit mintegy 1,5 millió tonnával meghaladó gabonatermésre van kilátás. Alacsony a készletszintjük a tavalyi nagy mennyiségű export miatt.

3. napirendi pont: a KAP 2020 után

A KAP jövőjével kapcsolatos társadalmi konzultációra 323.000 visszajelzés érkezett, ennek csak 7%-a kötődik a mezőgazdasági termelőkhöz. A Bizottság július 7-én értékeli egy nagyszabású konferencián a visszajelzéseket.

Az eddigi menetrend szerint 2018. év elején tették volna közzé a hivatalos tervezetet a KAP 2020 utáni jövőjével kapcsolatban, azonban most már inkább 2018 tavaszát emlegetik. Ha akkorra sem készül el, előfordulhat, hogy a jelenlegi Bizottság alatt már nem is teszik közzé.

4. napirendi pont: várható ukrán és orosz gabonatermés

Guido Seedler német delegált tartott tájékoztatót a várható ukrán és orosz gabonakilátásokról. Az elmúlt 5 évben az ukrán gabonatermés rendre meghaladt a 60 millió tonnát, az azt megelőző évtizedben hatalmas, 20 és 57 millió tonna közti kilengéseket produkált. 2017-ben 63 millió tonnás gabonatermésre számítanak, ami 3 millió tonnával marad el a tavalyi rekordterméstől.

Oroszországban szintén hatalmas kilengések vannak az egyes évek gabona termése között (2012 - 71 millió tonna, 2016 - 120 millió tonna), 2017-ben 100 millió tonnás termésmennyiséget prognosztizálnak. A 2016/17-es gazdasági évben Ukrajna 17 millió tonna búzát és 20 millió tonna kukoricát exportált. Oroszország búzaexportja 27 millió tonna, míg kukoricaexportja 5 millió tonna volt. Oroszország fő export partnere Egyiptom, míg Ukrajnáé az EU. A Fekete tengeri kikötők jól felszereltek, a teljes kapacitásuk meghaladja az 50 millió tonnát. Ukrajna jelenleg az instabil politikai helyzet miatt nem vonzó a befektetők körében, de jó lehetőségekkel rendelkeznek a termelés további növelésére.

Oroszországban az elmúlt 3 évben a gabonatermés meghaladta a 100 millió tonnát, a belső szükségletük 70 millió tonna. A hideg és esős tavasz miatt a 2017. évre vonatkozó termésbecslések elég bizonytalanok. Mintegy 40 millió hektár területet lehetne termelésbe vonni, ezt leginkább az infrastruktúra fejletlensége akadályozza.

A következő ülés várható időpontja: október 11.

Készítette: Oláh Endre