Jelentés a COPA-COGECA 2017. október 11-i gabona és olajos növények munkacsoporti üléséről

A Copa - Cogeca 2017. október 11-i gabona és olajos növények munkacsoporti ülésén a tagállamok képviselői áttekintették a terméseredményeket, a piaci helyzetet, a folyamatban lévő betakarítás eredményeit, az őszi vetések állását és az ágazatot érintő főbb eseményeket.

Jelentés

a Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) szántóföldi növények, azon belül gabonafélék, olajos és fehérje növények üléséről, valamint a COPA-COGECA gabona és olajos növények munkacsoporti üléséről

Brüsszel, 2017. október 11-12.

COPA-COGECA olajos és fehérje növények munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: betakarítási eredmények

A tagállami beszámolók alapján az EU-28-ak 2017. évi várható repcetermése a tavalyi 20,6 millió tonnáról 21,2 millió tonnára nő.  A főbb repcetermelő tagállamok közül Franciaországban - annak ellenére, hogy a betakarított terület csökkent tavalyhoz képest - mintegy 15%-al emelkedett a repce termésmennyisége. (Ennek hátterében a tavalyi 3,1 t/ha-os átlagtermést jelentősen meghaladó, 3,75 t/ha-os átlagtermés áll.) Németországban az idei termésmennyiség (4,3 millió tonna) mintegy 250.000 tonnával kevesebb, mint tavaly. Nagy Britanniában a repce területe folyamatosan csökken, a tavalyit felülmúló termésátlagnak köszönhetően a 2017. évi össztermés ugyanakkor emelkedett, meghaladta az 1,8 millió tonnát. Lengyelországban a tavalyi 2,4 millió tonnával szemben idén 2,6 millió tonna repcét takarítottak be, ami a termőterület14%-os bővülésének köszönhető. Az északi (Finnország, Svédország) és a Balti tagállamokban az esőzések hátráltatják a betakarítást, egyes területek valószínűleg betakarítatlanul maradnak.

A napraforgó 2017. évi betakarított területe érdemben nem változott 2016-hoz képest, az előzetes adatok alapján a tavalyi 8,4 millió tonna körüli termés betakarítása várható idén is. Franciaországban 2,3 t/ha-os termésátlag mellett 1,25 millió tonna napraforgót takarítottak be. Romániában a tavalyi termésmennyiség betakarítása várható (1,95 millió tonna), míg Bulgáriában az előzetes információk alapján a termőterület csökkenése miatt visszaesés következik be az össztermésben (1,7-1,8 millió tonna körül várható).

A szója területe gyakorlatilag stagnál, uniós szinten alig haladja meg a 700.000 hektárt. A tavalyitól mintegy 300.000 tonnával elmaradó, 2,3 millió tonnás össztermés valószínűsíthető.

Összességében az idei évi hozamok elérik, vagy kevéssé maradnak el a tavalyi, kimondottan jó eredményektől.

2. napirendi pont: piaci helyzet

Világszinten az olajos növények termelése a várokozások szerint elérheti az 579 millió tonnát, ami meghaladja a tavalyi rekordnagyságú termést is. (Az elmúlt 5 év átlaga 522 millió tonna volt.) Világszinten repcéből 72 millió tonnás (tavaly 70 millió tonna volt), napraforgóból a tavalyi 47 millió tonnás terméssel megegyező nagyságú termést, míg szójából 348 millió tonnás (tavaly 351 millió tonna volt) betakarítást várnak. Szójából az elmúlt 5 év átlaga 507 millió tonna volt, vagyis az idei évi eredmény is kiugró nagyságrendet képvisel.

Az USA-ban 120 milliós tonnás szójatermésre számítanak. (Mindenkori rekord.) Brazíliában a tavalyi 114 millió tonnával szemben 107 millió tonna betakarításával kalkulálnak. Argentínában a tavalyi eredmény (57 millió tonna) valószínűsíthető.

Az EU-ban mind, a repce, mind, a napraforgó termésmennyisége meghaladhatja a 2016. évit.

3. napirendi pont: Jean Paul Denanot EP képviselő előadása

Az előadó a fehérje növények helyzetének javítására létrehozandó európai stratégiáról tartott beszámolót. Felhívta rá a figyelmet, hogy az EU fehérje ellátása mennyire sérülékeny – Kína az USA-val és Brazíliával egyezkedik, az Unió még inkább a háttérbe szorulhat a szójapiacon. Az uniós fehérje és bioüzemanyag előállításra kell koncentrálni, csökkenteni kell az EU importfüggőségét.

Az előadást követően a tagállami delegáltak felhívták rá a figyelmet, hogy az EU retorikája és cselekedetei között ellentmondás van. 2018. január 1-től betiltják a növényvédőszer használatot az ökológiai jelentőségű területeken, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítik a fehérje növények termesztését ezeken a területeken. Csökkenteni akarják az első generációs bioüzemanyagok bekeverési arányát, ezzel pedig visszafogják a fehérjeforrásként használható melléktermék előállítást is. Újabb és újabb növényvédőszereket tiltanak be, ami szintén nehezíti a fehérjetermesztést.

COPA-COGECA gabona munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: betakarítási eredmények

A tagállami beszámolók alapján az EU-28-ak 2017. évi gabonatermése 297 millió tonna lesz, ami 1 millió tonnával haladja meg a 2016. évit. Franciaországban a tavalyi, mintegy 30%-os kiesés után a búzatermés idén  a megszokott szinten alakult, 38 millió tonna búzát takarítottak be, 7,3 t/ha-os átlagtermés mellett. Németországban a tavalyi szinten (24,3 millió tonna) alakult a búza össztermése, ugyanez a helyzet nagy Britanniában is (14,3 millió tonna). Lengyelországban sem következett be érdemi változás (10,8 millió tonna). Az északi tagállamokban az esőzések nehezítik  a betakarítást és növelik a szárítási költségeket. Minőségi problémákról a tagállamok nem számoltak be, Franciaországban a fehérjetartalom meghaladja az elmúlt évek átlagát. A felvásárlási árak alacsonyak.

Az EU 28-ak árpatermése mintegy 2,5 millió tonnával maradt el a tavalyi szinttől, 56,5 millió tonna körül alakul. Franciaországban 1,8 millió tonnával bővült a termésmennyiség (12,3 millió tonna), Németországban (10,9 millió tonna) stagnált, mint ahogy Nagy Britanniában (6,7 millió tonna) is. Csehországban és Lengyelországban az idei évi árpamennyiség elmaradt a tavalyitól.

A kukorica várható termésmennyiségét 59,2 millió tonnára becsüli a COPA-COGECA, ami alig marad el a tavalyi nagyságrendtől. Franciaországban 1 millió tonnával nagyobb (12,7 millió tonnás) termésre számítanak, mint tavaly, Olaszországban és Spanyolországban csökken a betakarított mennyiség, Lengyelországban stagnál, Romániában pedig10%-al nőhet.

2. napirendi pont: gabona piaci információs rendszer

A tejágazatban működő információs rendszer mintájára a Bizottság a gabonaágazatot érintően is elindított egy piaci figyelő rendszert, ami az aktuális árakról, hozamokról, kereskedelmi adatokról ad tájékoztatást. A rendszer finomhangolása érdekében évente kétszer egyeztető megbeszélésre kerül sor, ahol a Copa - Cogeca képviselője is részt vesz.

3. napirendi pont: műtrágyák kadmium szintje

A Copa –Cogeca álláspontja szerint a kadmium szint meghatározására a 60 mg/kg vagy a fölötti szint lenne elfogadható. Az EU-s intézményekben továbbra is zajlik a vita a határértékről. Több javaslat is felmerült az elmúlt hónapokban. Ezek közül az egyik, hogy a tagállam választhatna, hogy 20 vagy 75 mg/kg-os korlátot akar bevezetni. Van olyan munkajavaslat is, ami tagállami hatáskörbe utalná a kérdést. Döntés még nem született.

4. napirendi pont: növényvédőszer használat

A glifozát hatóanyag használatának engedélyezése vagy elutasítása megosztja a tagállamokat. Franciaország, Olaszország, Ausztria ellenzi, Nagy Britannia, Spanyolország, Lengyelország támogatja, Németország hezitál. Ha nem születik minősítet többségű döntés, a Bizottság fog dönteni. (Megoldási javaslatként  felmerült a 10 éves engedélyezés 7 évre történő csökkentése is.). A küldöttek úgy nyilatkoztak, hogy a nemzeti kormányok álláspontjának felülvizsgálata nem valószínű, ez már több mint szakmai kérdés, politikai tétje is van.

Olaszországban már most is csak vetés előtt lehet használni a glifozátot.

Az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban a Bizottság 3 lehetőséget vizsgál:

-         nem csinál semmit,

-         a jelenlegi tervezetet átdolgozza,

-         új tervezetet készít.

5. napirendi pont: kereskedelmi megállapodások

A CETA szeptemer 21-én életbe lépet (korlátozásokkal). Ukrajnával él a kereskedelmi megállapodás és a MERCOSUR tárgyalások is feléledtek, új piacra lépési ajánlatot tett az EU Brazíliának. E mellett zajlanak az egyeztetések Japánnal, Vietnámmal,  Thaifölddel, Indonéziával stb. is.

A következő ülés tervezett időpontja: 2017. december 7.

Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) szántóföldi növények ülése

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve elfogadásra került.

2. napirendi pont: betakarítási eredmények

Az Európai Bizottság előrejelzése alapján a 2016. évi 294 millió tonnás gabonaterméssel szemben idén 298 millió tonna termés betakarítása várható. Ez mintegy 14 millió tonnával marad el a 2015. évi 312 millió tonnás mennyiségtől.

A búza termésmennyisége 140 millió tonnára emelkedett a tavalyi 134 millióról, de jelentősen elmarad a két évvel ezelőtti 151 millió tonnától. Az árpa mennyiségében érdemi változás nincs és a kukorica mennyisége is a tavalyi szint körül alakulhat.  A szakmai szervezetek előrejelzéseikben gyakorlatilag a Bizottság számait erősítették meg, 1-2%-os eltéréssel.

Gabonafélék várható termésmennyisége

                                                                                                   millió tonna

Európai Bizottság Strategie Grain ADM Coceral
Búza (durum nélkül) 140 143 143 142
Árpa 58 59 57 58
Kukorica 59 59 59 59
Rozs 7 8 8 8
Gabonafélék 299 299 297 300

  Forrás: Európai Bizottság

Annak ellenére, hogy az EU-ban nem volt rekordtermés, világszinten igen jók a terméskilátások.

Az USDA (Egyesült Államok agrárminisztériuma) előrejelzése alapján 2017-ben 745 millió tonna búza betakarítása várható, ami csak 8 millió tonnával marad el a tavalyi rekordterméstől. Oroszországban tovább emelték a búza várható termésmennyiségére vonatkozó előrejelzést, már 81 millió tonna betakarításával számolnak.  Ennek köszönhetőn – első alkalommal – Oroszország vállhat a legnagyobb búzaexportőrré a világon.

A kukoricára vonatkozó legfrissebb előrejelzések alapján 2017-ben 1033 millió tonnás termés várható, ami 38 millió tonnával marad el a tavalyitól, de így is minden idők második legmagasabb termése. A 2017. évi kukorica felhasználás meg fogja haladni a termés mennyiségét, a készletszint csökkenése várható.

Világszinten az olajos növények termelése a várakozások szerint elérheti az 577 millió tonnát, ami meghaladja a tavalyi rekordnagyságú termést is. (Az elmúlt 5 év átlaga 522 millió tonna volt.) Világszinten repcéből 72 millió tonnás (tavaly 70 millió tonna volt), napraforgóból a tavalyi 47 millió tonnás terméssel megegyező nagyságú termést, míg szójából 348 millió tonnás (tavaly 351 millió tonna volt) betakarítást várnak. Ez minden idők második legnagyobb szójatermése, 13%-al haladja meg az elmúlt 5 év átlagát.

Az USA-ban nőtt a szója területe, 120 milliós tonnás betakarításra számítanak. (Mindenkori rekord.) Brazíliában a tavalyi 114 millió tonnával szemben 107 millió tonna betakarításával kalkulálnak. Argentínában a tavalyi eredmény (57 millió tonna) valószínűsíthető.

Az EU 28-ak olajos növény termelése 2017-ban mintegy 3 millió tonnával haladja meg a tavalyi évit, 34 millió tonna felett alakulhat. Repcéből csaknem 2 millió tonnával többet, 22,3 millió tonnát takarítottak be, mint tavaly. A napraforgó termésmennyisége mintegy fél millió tonnával nőtt 2016-hoz képest, 7%-al haladja meg az elmúlt 5 év átlagát.

Külkereskedelem: A 2016/17-es gazdasági évben az EU búza exportja 25 millió tonnára esett vissza (-10%), köszönhetően a gyenge francia termésnek. A legnagyobb exportőr Németország (5,8 millió tonna) és Románia (5,7 millió tonna) volt. A fő felvevőpiacok Algéria, Szaúd Arábia, Marokkó és Egyiptom voltak.

A 3,2 millió tonnás búzaimport fele Olaszországba és Spanyolországba került beszállításra. Az import 32%-a Ukrajnából, 17-17%-a Moldovából és Kanadából érkezett.

Az EU árpa exportja 8,8 millió tonnára csökkent, ezzel az elmúlt 5 év átlagos mennyiségét sem érte el. Az export felét Franciaország (3 millió tonna) és Németország (1,8 millió tonna) bonyolította. A legnagyobb vásárlók Szaúd Arábia és Tunézia voltak.

2011-15 átlagához képest 2016/17-ben az EU kukoricaimportja mintegy 20%-al emelkedett (13,6 millió tonnára). Az import 63%-a (8,5 millió tonna) Ukrajnából érkezett.

3. napirendi pont: termésminőség

A Bizottság kérdőívet küldött a tagállamoknak, amelyben a búza, durumbúza, árpa és kukorica minősége felől érdeklődött. A tagállami reakciók még nem érkeztek vissza. A termelői oldal felhívta rá a figyelmet, hogy az eltérő kategorizálásokból fakadóan, konkrét paraméterekkel kellet volna kiküldeni a kérdőívet, mivel egy adott paraméternek megfelelő termék az egyik országban lehet pl. takarmányminőség, míg ugyanezen paraméternek megfelelő termék egy másik országban étkezési minőség.  A jelenlevő tagállami képviselők különösebb minőségi problémáról nem számoltak be.

4. napirendi pont: fehérje termelés

A Bizottság bemutatta a fehérjemérleget, majd az uniós fehérjetermelés lehetséges növeléséről alakult ki párbeszéd. Egyik fontos elem lehetne a termelők és kutatók közti interaktivitás növelése, új fajták köztermesztésbe állítása. Többen megjegyezték, hogy a GM szója fehérjetartalma magasabb, ami versenyhátrányt okoz az uniós fehérjeforrásokkal szemben. A termelők felhívták rá a figyelmet, hogy az EU meghasonult ebben a kérdésben, egyik oldalról a fehérjetermelés növelését szorgalmazza, másik oldalról pedig olyan intézkedéseket hoz, amelyek pont nehezítik ezt. (Ökológiai jelentőségű területeket érintő növényvédőszer használat betiltása, első generációs bioüzemanyagok visszaszorítása.)

A következő ülés várható időpontja: 2017. december 8.

Készítette: Oláh Endre