Vita az unió költségvetéséről

A tagállamok vezetői 2018. február végi, nem hivatalos ülésükön megvitatták az unió 2020 utáni finanszírozási lehetőségeit, a 2021-2027 közötti időszak költségvetésének - ezen belül a Közös Agrárpolitika céljaira biztosítandó források nagyságának - lehetséges alakulását is.

 

Az Európai Bizottság (ezt a munkát segítendő), kiadott egy közleményt –„Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában” címmel – amelyben különböző forgatókönyveket vázol fel, többek között a Közös Agrárpolitikát érintően is, és ezek lehetséges következményeit is bemutatja. Ez az anyag nem tekinthető a Bizottság hivatalos álláspontjának, ugyanakkor a költségvetés átalakításnak és újrapozícionálásának tervezett irányát jól mutatja.

 

 

A Közös Agrárpolitikát érintően az anyag kiemeli, hogy a magasabb szintű környezetvédelmi és éghajlatváltozási törekvések megjelenítésén keresztül a KAP-nak növelnie kell uniós hozzáadott értéket.  A kifizetések kapcsán (mint a KAP jövőjéről szóló viták egyik leggyakrabban felvetett javaslataként) megjelenik a közvetlen támogatások visszafogása, valamint a mezőgazdasági támogatásokban a tagállamok közt meglévő eltérések csökkentésének az igénye. Az új KAP-ban a kis és közepes gazdaságokat akarják a középpontba állítani.

 

A közlemény 3 alternatívát vázol fel:

 

-    - a KAP-ra fordított jelenlegi kiadások szintjének a fenntartása, célzottabb támogatások folyósítása, különösen a kis és közepes gazdaságok növekedésének a támogatása, a vidékfejlesztési intézkedések jobb koordinációja.

 

-   - a KAP keretében nyújtott támogatások 30%-os csökkentése. Ez a forgatókönyv azt eredményezné, hogy a mezőgazdasági átlagjövedelem számos tagállamban 10%-ot meghaladó mértékben esne vissza, egyes ágazatokban ennél is nagyobb csökkenés következne be.

 

-   - a KAP keretében nyújtott támogatások 15%-os csökkentése. A mezőgazdasági jövedelem kisebb mértékben csökkenne, de egyes ágazatokban így is számottevő hatással járna.

 

A jelenlegi elképzelések szerint a Bizottság legkésőbb május elejéig fogja előterjeszteni az unió költségvetésére vonatkozó hivatalos javaslatát.

További részletek a MOSZ Hírlevél soron következő számában.