Földhasználattal kapcsolatos törvényjavaslat

 

A T/12727. számú, egyéni képviselői törvényjavaslatnak a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 70-71. §-t érintő módosításai nagy érdeklődésre tarthatnak számot a közös tulajdonban lévő földet használók körében. A javasolt új tartalom több pozitív előjelű változtatást tartalmaz. A javaslatot a Mezőgazdasági Bizottság is támogatta, sőt azt – elfogadva a MOSZ részéről tett észrevételt – ki is egészítette.

A cikk teljes terjedelemben a MOSZ Hírlevél 2016. évi 5. számában olvasható.