A MOSZ Elnökségének 2022. február 3-ai ülésén hozott határozatai

A MOSZ Elnökségének

2022. február 3-ai ülésén hozott határozatai

A MOSZ Elnöksége megtárgyalta a „a 2022. évi agrárkamarai választásokról” című előterjesztést, és ezzel kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

 

MOSZ Elnökségének 1/2022. (II. 3.) számú határozata

A MOSZ ne induljon a 2022. évi agrárkamarai választásokon, mert a NAK választási rendszere, képviselt agrárpolitikája, működési rendje nem összeegyeztethető a MOSZ tagok érdekképviselettel kapcsolatos értékrendjével.

MOSZ Elnökségének 2/2022. (II. 3.) számú határozata

Az Elnökség felkéri a Ügyvezető Elnökséget, hogy kezdeményezze a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítását a Kormánynál a választási rendszer változtatása érdekében.   

MOSZ Elnökségének 3/2022. (II. 3.) számú határozata

Az Elnökség megbízza az Ügyvezető Elnökséget, hogy tájékoztassa a tagokat és a közvéleményt a MOSZ 2022. évi agrárkamarai választásokon történő távolmaradásának okairól.

MOSZ Elnökségének 4/2022. (II. 3.) számú határozata

Az elnökség az előző ülés óta eltelt időszakra vonatkozó főtitkári beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.

Budapest, 2022. 02. 03

 

 

 

(Nagy Tamás)                                                                    (Horváth Gábor)