XXVII. évfolyam 2. szám 2023. július 14.

TARTALOM

ÉRDEKKÉPVISELET

• Érdekképviseleti kitüntetés

EURÓPAI ÚNIÓ

• Módosultak a KAP jogszabályok

• AÖP 4 millió hektár

JOGALKALMAZÁS

• Módosult a földforgalmi törvény

• A földügyi tárgyú rendeletek módosítása

• Változott a szövetkezetekre vonatkozó

szabályozás

• A külterületi termőföld és tanya beépíté[1]sére vonatkozó szabályok

• Adótörvények

• Változó kárenyhítési szabályok

MUNKAÜGY

• Jogegységi határozat

• 2023. évi ellenőrzési terv

• A foglalkoztatási ellenőrzések tapaszta[1]latai

• A panasztörvény

• A vendégmunkások foglalkoztatásáról

szóló törvény

NÖVÉNYTERMESZTÉS

• Gabonapiaci kitekintő

• Termésmennyiség becslés

ÁLLATTENYÉSZTÉS

• Tenyészkoca állatjóléti támogatás

FIGYELEMFELHÍVÁS

• Megjelent az „új” Gazdálkodási Napló

• A 2024 évi agrárköltségvetés

• Megszűnik a földadó