Néhány agrárkérdés a határzárról

A határzárnak földhasználati vetületei is vannak. A minisztérium hallgat pedig itt az AKG beadási határidő.

 

Az államhatárról szóló törvény értelmében a külső határ szerinti határvonaltól, számított 60 méteres sávaz államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmények építése, telepítése és üzemeltetése, stb. céljából igénybe vehető. Az igénybevétellel kapcsolatos határozatokat az érintett tulajdonosok folyamatosan kapják az illetékes kormányhivataloktól. A közérdekű használati jog alapítása azonban nem csak a több ezer tulajdonost, hanem a déli határszakasz mellett gazdálkodókat is érinti.

Csak néhány kérdés a problémával kapcsolatban:

  • Ismereteink szerint a határvonaltól számított 10 méterre fektették le a kerítést, nyilvánvalóan ebben a 10 méteres sávban nem lehet termelő tevékenységet folytatni. Mi történik a 60 méteres sáv fennmaradó részével? Használhatják a termelők?
  • Amennyiben használhatja az ingatlant, akkor a telepített kerítéstől hány méter távolságot kell szabadon hagynia, hogy a kerítés javítása, stb. céljából az arra jogosult, illetve kötelezett szerv a feladatait elláthassa?
  • Ki kapja a törvényben foglalt egyszeri kártalanítást - a tulajdonos vagy a használó, akit ténylegesen kár ért?
  • Ha a bérlő használhatja a közérdekű használati joggal érintett területet, úgy ki kapja az évenkénti kártalanítást, a tulajdonos vagy a kárt szenvedő használó?
  • A használót ért kárt (pl. a kerítés építése miatti un. „taposási kárt” ki fizeti meg a bérlőnek?
  • Értesíti-e a határozatról a hatóság a bérlőket?
  • Kinek a feladata lesz a határ és a kerítés közötti, továbbá a kerítés és az adott földrészlet tényleges művelése alatt álló része közötti terület kultur-állapotban tartása, ha nem szűnik meg a bérleti szerződés?

 A legalább öt megyére kiterjedő probléma érintheti a támogatásokat is. A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves időtartama alatt vállalnia kell, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználó. Ráadásul a támogatási időszak alatta beazonosított, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület rögzített határa nem változhat.

Kérdéseinket mind a belügyminiszternek mind a vidékfejlesztési államtitkárnak feltettük, választ azonban a mai napig nem kaptunk. A pályázatokat 2015. november 7-től december 7-éig lehet benyújtani.

 Jó lenne igyekezni!