Jelentés a Copa-Cogeca 2016. novemberi rizs üléséről

A Copa - Cogeca 2016. november 4-i rizs munkacsoporti ülésén a tagállamok képviselői áttekintették a piaci helyzetet, a betakarítási eredményeket és az ágazatot érintő főbb eseményeket.

COPA-COGECA rizs munkacsoporti ülés

  • Sylvia: brosúra készítése a különböző EU-s országokban termelt fajták és mennyiségeket illetően. olyan kell, amit ki lehet adni döntéshozóknak. („Miért, van EU-ban rizstermesztés?” típusú kérdések elkerülésére). Ennek formai részére javaslatokat és a tagországok adatait várják. Fajta, fő felhasználási cél, termelői létszám és tenyészterület.  Felvetették, hogy olyan kell, amit tovább lehet adni fogyasztók informálására is (rizotto rizs, sütnivaló, főznivaló…stb.). Növelni kell a fogyasztói kultúrát.
  • Az egyedül induló elnök és alelnök személye egyhangú szavazással elfogadásra került.
  • Előadás a piacról. 749,9 mill. t / 1,4% növekedés. Csúcs a termelésben. Import +4%, Kambodzsa a legnagyobb exportáló 34%, de délután derül ki, hogy mit lehet tenni ellene.
  • Egy fontos szempont EBA importból, elmondtuk a véleményünket, trendeket meg lehetett figyelni, japonicát tudunk exportálni, kérdés a tagországok felé, hogy hova?
  • Kambodzsa: Levelet küldtünk, kiment egy delegátus. Megfogadták, hogy csak magas minőségűt fognak exportálni, de nem változott a szituáció, sőt tovább nőtt az export. Burmában a politikai helyzet miatt nincs teljes termelés, még többet is tudnának exportálni. Aromaticrice exportálása kizárólagosan, de nincs kódja, így senki sem tudja ellenőrizni. Ferraris: Újságcikk címe: „Hogan a barátaival találkozott Kambodzsában”, sajnos ez teljesen igaz. Területek, amik csak rizstermesztésre alkalmasak. 2 éven át próbálkoztunk, de eredménytelenül.
  • Labelling: Eredetcímke fontos. Oliva olajnál van feltüntetési kötelezettség, hogy hol szedték a bogyót és hol dolgozták fel. Ilyen kellene a rizstermesztésre is. meg kell győzni a Bizottságot, hogy a címke probléma fontos a piacon, de el kell kerülni, hogy a rizst behozzák, meghántolják és akkor már európainak számítson. Tovább lehet menni és összahasonlítani rizs és oliva olaj jogi szabályozását. Különbséget kell tenni, az inter és extra EU-s rizs között. Kötelezővé kellene tenni, hogy a rizs termőhelyét feltüntessék. A fogyasztót ne lehessen félrevezetni. Tejet is folyamatosan nyomonkövetik, ilyen kellene ide is. A tagország feltüntetésével, nem csak hogy EU. Függ attól, hogy a tagország importál, vagy exportál. Annyi szigorítás van, hadd nyíljon ki egy ajtó. Rosszabb minőségű áramlik be, mint amit mi itt termesztünk. Miért nem promotáljuk jobban az EU rizst, hiszen egészséges élelmiszer, de ha nincs feltüntetve az eredet, akkor még rosszabb lehet a helyzet.
  • Tricyclazole: Kedden még megígérték (Ch. Ruella), hogy segítenek, DG SANTÉ azonban a többiek meghívása nélkül önállóan döntött. EU-n kívül nincs ilyen szigor (0,01 mg/kg, legtöbb helyen 3 mg volt). Kivéve Indiában, de akkor kérdés, hogy hogyan lehet ekkora tricyclazole szennyezés az onnan importált basmati rizsekben. A tiltás azt okozza, hogy jelenleg nincs cseretermék 3-4 évig, amíg a vegyipar kitalál valamit. Lehet, hogy csak 2017-ben fogadják el, és lép életbe, de kérdés mi lesz a bennmaradó készletekkel. Lehetőség van tagországi szinten vészhelyzeti forgatókönyvet létrehozni, amit akár hosszú távon fel lehet tartani, még bevont termékekre is. MRL-ek esetén viszont az EU-nak kellene dönteni, hiszen kérdés, hogy egy MRL mértéket egy másik ország nem tart-e elfogadhatatlannak. Mario: El kell fogadnunk, hogy le kell mondani a T- tricyclazoleról, de kell egy átmeneti időszak. Ez az importot is érinti, így nem teljesen rossz.
  • Mercosur: Sanitary, Phytosanitaryissues témakörben vizsgálódás folyik. Ha van valami a birtokunkban ennek kapcsán juttassuk el Daniel Azevedo-nak. Technikai megbeszélések folynak, de a politikai megbeszélések a Szenátus újraválasztásáig szünetelnek. Nem mindegy, hogy melyik fél nyer. 30 ezer tonna hántolt rizs a Mercosurban, és ez még most is így van. Japan: beindultak a megbeszélések, politikai egyezség várható a jövő év közepére. Lehetőségek vizsgálata a Japánba exportálásra. Ausztrália esetén elindítja jövőre az EU a tárgyalásokat, ha van valakinek kétsége, vagy felvetése, akkor azt most vessük fel, hiszen a mandátumok kiosztása most folyik.
  • Future CAP: Túl korai volt a greening közvélemény kutatás. Növényvédőszer használat tiltása az EFA területeken jelenleg nem tűnik változtathatónak. Nincs a Tanácsban tiltó kisebbség, a Parlament még kérdéses. Omnibusz rendelet egyszerűsítés, de ne legyünk eltévedve, ez az adminisztráció egyszerűsítése. Piaci krízis van, bár már enyhül, de még fennáll. Brexit: márciusra tervezik, Parlamenti beleegyezés kell, de ennél többet nem tudunk. Költségvetésre is hatást gyakorol, hiszen lecsökken a befizetés. Kockázatmenedzsment eszközök CAP-ba importálására TF jött létre. Az EU választások 2019-ben lesznek, a mandátumok 2019 novemberéig élnek. Ez is befolyásolhatja a KAP fejlődését. Kérdőívet küldenek ki a KAP-ról. Rizst be kellene tenni a greeningbe, hiszen bár évente ugyanoda telepítik, de ott egy saját életkörnyezet alakul ki.

 

Készítette: Gór Arnold

 

Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) szántóföldi növények ülése rizs szekció

1. napirendi pont: piaci helyzet bemutatása, rizsimport áttekintése

2016-ban rekord mennyiségű rizs kerülhet betakarításra, az előrejelzések szerint a teljes termésmennyiség a 750 millió tonnát (hántolatlan) is elérheti. Ez az előző évhez képest 1,5 %-os bővülést jelent. A termelés mellett a felhasználás is emelkedett, így a zárókészletek valamelyest csökkentek, de még így is magas szinten vannak.

A rizstermelés az EU-ban is bővült, a vetésterület 445.000 ha-ra (+2%) emelkedett. Tovább folytatódott az indica típusú rizsek visszaszorulása, a vetésterületük 100.000 hektárra csökkent. A japonica típusú rizsek vetésterülete 4 év óta folyamatosan bővül. A piaci árak az egy évvel ezelőtti árszinthez képest érdemben nem változtak, 2016 októberében Olaszországban a japonica és indica ára is 285 euro/t volt.

Az EU rizsimportja a 2015/16-os gazdasági évben 1,36 millió tonnára emelkedett (14 %-os növekedés az előző évhez képest, minden idők legmagasabb import mennyisége). Az importon belül a hántolt rizs dominál, de legnagyobb mértékű bővülés a hántolatlan rizsnél következett be. (Csaknem háromszorosára nőtt a behozatala.)

A legnagyobb beszállítók - rizs import mennyiségének arányában - Kambodzsa (23,4 %), India (22,5 %), Thaiföld (17,5 %) és Pakisztán (11,6 %).

Az EBA (Fegyverek kivételével bármit) egyezség keretében a Kambodzsából érkező import 2015/16-ban tovább nőtt, míg a Mianmarból származó behozatal csökkent. Mianmarból főleg tört rizs érkezik az EU-ba.

Az EU rizs exportja nagyságrenddel kisebb az importnál, 2015/16-ban 234.000 tonna volt (hántoltan). A fő felvevő piacok Törökország (32 %), Svájc (10 %), Libanon (8%).

Összességében az idei év mindezidáig a tavalyi évhez hasonlóan alakul, jók a termések, magasak a készletek, van piaci kereslet a rizs iránt.

2. napirendi pont: Vámkódok felülvizsgálata

A Bizottság október végén tette közzé az új kódokat, a rizsfeldolgozók igényének megfelelően az illatos, aromás rizsek új, 10 jegyű kód alá kerültek.

 

3. napirendi pont: Címkézés

A napirendi pont tárgyalása elmaradt, a COPA következő ülésre készít egy prezentációt, amiben bemutatja, hogy előfordulnak olyan esetek, hogy a feldolgozók félig hántolt rizs hoznak be EU-n kívüli országból, majd ezt hántolás után EU-s rizsként értékesítik. A feldolgozók ezt tagadták, és felajánlották együttműködésüket a helyzet tisztázásához.

4. napirendi pont:Tricyclazole hatóanyag helyzetének áttekintése

2009. március 30-ig (egy év türelmi idő biztosításával) minden tricyclazole hatóanyagot tartalmazó szert ki kellett vonni az EU piacáról.

2010-től vészhelyzeti intézkedés keretében kérhetik a tagállamok az alkalmazását a rizsben. Az 1 mg/kg-os MRL szint mindezidáig változatlan maradt. 2012-ben újabb jóváhagyási folyamat került elindításra. Az EFSA 2015 februárjában publikált tanulmánya újra kockázati tényezőket tárt fel. A jóváhagyási feltételeknek a hatóanyag most sem felelt meg, így a Bizottság a jóváhagyás elutasításra tesz javaslatot.  Ezzel párhuzamosan az MRL szintet 0,01 mg/kg-ra csökkentenék.

A Bizottság a nélkül akarja az MRL szintet lecsökkenti, hogy megvárná a Dow által benyújtott új kutatási eredmények értékelését. A tricyclazole betiltása nem csak az EU-s rizstermesztés 85 %-át adó mediterrán térségében okozna komoly problémát, hanem a rizsimportot is alapvetően befolyásolná. A 0,01 mg/kg-os határértéket az EU számos kereskedelmi partnere nem tudja biztosítani, a tricyclazole-nak ezekben az államokban (pl. Pakisztán) nincs alternatívája.

Ráadásul a világ más táján jóval magasabbak az MRL-ek (Japánban 3 mg/kg, USA-ban 3 mg/kg), így nincs is kényszer a főbb rizstermesztő tagállamokon, hogy az EU kedvéért csökkentsék a tricyclazole maradvány értékét. Japánban az egy főre eső rizsfogyasztás sokszorosa az uniós rizsfogyasztásnak, ennek ellenére ott biztonságosnak tartják a 3 mg/kg határértéket. (Az EU által bevezetni tervezett 0,01 mg/kg 300-szor szigorúbb a Japánban előírtnál.)

A feldolgozók és termelők egységesen szólaltak fel a tervezet ellen, kritizálták a Bizottság szűklátókörűségét, rugalmatlanságát.

Felhívták rá a figyelmet, hogy a 2016-ban betakarított és feldolgozásra váró rizs  a tárolási és polcra kerülési idő miatt lehet, hogy csak 2-3 év múlva jut el a fogyasztókhoz. A Bizottság előzetes elképzelése alapján a határérték módosítás elfogadására 2017. közepén kerülhet sor, és egy hathónapos átmeneti idő után lépne hatályba.

A termelők és feldolgozók egy közös határozatban tiltakoztak az EU tervezett intézkedése ellen.

 

 

 

Készítette: Oláh Endre