MOSZ Szarvasmarhatenyésztők Tagozata állásfoglalása

A hazai tejtermelők rendkívüli piaci nehézségekkel néznek szembe. A tej felvásárlási ára 2 év alatt több mint 30 %-kal csökkent, a jelenlegi felvásárlási árak messze elmaradnak a tej előállítási költségétől.

 

 

A bel- és külpiaci árak folytatódó csökkenése, az értékesítési lehetőségek szűkülése, a versenytársak – tejkvóta megszűnéséhez igazított – kibocsátásának növekedése miatt rövidtávon nem várható a piaci helyzet javulása.

Egész Európában csökkentek az árak, de a legnagyobb mértékű árcsökkenés Magyarországon következett be, a hazai árak jelenleg is 20%-al maradnak el az EU átlagárától, a 28 tagállam közül 24-ben magasabb felvásárlási árak vannak, mint nálunk.

Az ágazatot ért negatív kormányzati és piaci hatásokat a kis mértékben megemelt összegű támogatások sem képesek kompenzálni.

A Tagozat a kialakult helyzet kezelése és a hazai tejtermelés megőrzése érdekében az alábbi intézkedések meghozatalára tesz javaslatot:

-      Szabályozni kell a termékpályán képződő jövedelem elosztását. 2015-ben a tej felvásárlási ára 22 %-kal, a (2,8 %-os dobozos tartós tej) feldolgozói értékesítési ára 12 %-kal, míg a fogyasztói ára mindössze 8 %-kal mérséklődött. Kormányzati intézkedésre van szükség, hogy arányosabb jövedelemelosztás valósuljon meg a termékpályán.

-      Meg kell szüntetni a Vidékfejlesztési Program diszkriminációit. A kormány az állattenyésztést kiemelt fejlesztési területként határozta meg.

Ennek ellenére jelentősen csökkent az ágazatban felhasználható fejlesztési, beruházási források nagysága, ráadásul ez egyes jogcímekre elkülönített források legfeljebb 20%-a használható fel 1.2750.00 euró STÉ üzemméret felett. Ez azt jelenti, hogy a tejhasznú tehénállomány döntő többségét tartó gazdaságok nem, vagy alig jutnak a jövőben fejlesztési forrásokhoz, miközben a tejtermelés 80%-át ők adják.

-      Felül kell vizsgálni a földhasználati szabályokat. Lehetővé kell tenni, hogy az állattartó telepek az állatállományukhoz igazodó (az állami földek bérbeadása során feltételként meghatározott 2ha/1ÁE) földhasználattal rendelkezhessenek.

-      A kormánynak felül kell vizsgálni az alaptámogatás elvonásra vonatkozó rendelkezéseit. A jövőben is biztosítani kell azt a jövedelemtranszfert, ami eddig - piaci nehézségek időszakában, mint a például a jelenlegi helyzetben - hozzájárult az állattartás megőrzéséhez.

-      Enyhíteni kell az állattartók számára az előző európai pénzügyi ciklus vidékfejlesztési és nemzeti támogatásaihoz kapcsolódóan előírt állomány-fenntartási és foglalkoztatási kötelezettségein. Jelen helyzetben az említett kötelezettségek miatt a folyamatosan veszteséget hozó tevékenységet nem tudják kezelni az érintettek, ami együtt járhat a vállalkozás teljes csődjével, ami sokkal nagyobb térségi – elsősorban foglalkoztatási – problémákat okozhat.

Budapest, 2016. február 24.

Oláh Endre

                                                                         a Tagozat titkára