Az ökológiai alapprogram vetületei

A MOSZ Gabonaválasztmány ülésén az AM Agrárstratégiai Koordinációs Osztályának osztályvezetője tartott előadást arról, hogy milyen kilátásokat tartogat, az új KAP a termelők számára.

 

 

Az érdeklődés középpontjában az a kérdés áll, hogy hogyan épülnek be a Green Deal-ben (GD) megfogalmazott szigorú környezetvédelmi célkitűzések az új költségvetésbe. Nos, a GD céljai teljesen függetlenek a KAP stratégiai tervétől. Nem képzik részét a KAP jogszabályainak, ugyanakkor nem lehet azokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyni a tagállami tervek készítése során. Még a Bizottság is elismerte, hogy némely célkitűzése nem reális. (pl az ökológiai területek növelése 25%-ra) A növényvédőszer használat csökkentése elérhető, ha megjelennek az alternatív szerek és módszerek ezen a területen. Az antibiotikum használat ilyen mértékű visszafogása hazánkban nagy gondot jelentene, mert a felhasznált mennyiséget tekintve éllovasok vagyunk az Unióban. Feltételezhe

tő, hogy az új KAP-ban támogatni fogják olyan technológiákra való átállást, amelyek csökkentett dózis használatát idézik elő.

A tagállamok helyzete nem könnyű, ha az előírtak szerint az év végére be kell, hogy nyújtsák a tagállami stratégiai tervüket. Ha ez megvalósul, akkor leghamarabb jövő nyáron lehet elfogadott magyar KAP stratégiai terv.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az AM ígérete szerint lesz egy on-line társadalmasítás a KAP-ról, így elméletileg megvan lehetőség a véleményezésre.

A 23-27-es időszakban a zöldítés beleolvad a megerősített kondicionalitás rendszerébe (a HMKÁ és a JFGK mellé), így az kötelező elemként lesz jelen az alaptámogatás részeként. Nem SAPS, hanem BISS lesz a területalapú támogatás neve, amibe már beépül a fenntarthatóság elve is, ezzel hangsúlyozva a környezetvédelmi elkötelezettségeket. A kiegészítő része az 1. pillérnek pedig az agro-ökológiai alapprogram (AÖP, vagy eco scheme). Ez a rész önkéntes lesz, de a minisztérium célja, hogy mindenki be tudjon lépni a rendszerbe.

Készítette:     Csősz Tibor