Közúti veszélyhelyzet az őszi munkák elvégzése közben

Az elmúlt időszakban a sárfelhordás gyakori problémát okozott. A szennyeződés eltakarítása is problémákba ütközött a nagy forgalom és az időjárási körülmények miatt. Az optimális megoldás több terület együttműködését követelné meg.

 

 

Az indokolatlan többszöri ellenőrzés és esetleges bírságolások megelőzése érdekében az Agrárminisztériumhoz fordultunk segítségért, valamint sajtóközleményt is kiadtunk ebben az ügyben, hogy szélesebb körben is felhívjuk a figyelmet erre a veszélyforrásra.

Novemberben az Agrárminisztérium segítségét kérve fordultunk Dr. Nagy István miniszter Úrhoz. Kértük, hogy a rendőrség mindent mérlegelve járjon el és segítse az őszi munkákat. A válaszlevélben a Miniszter Úr tájékoztatta az érdekképviseletet, hogy az ügyben hivatalos megkeresést küldött Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Úr részére, melyben kérte, hogy segítsék a termelőket és a hatósági ellenőrzésekkel ne tartsák fel a mezőgazdasági munkálatokat és büntetést csak a valóban indokolt esetekben rójanak ki, valamint Dr. Nagy István miniszer Úr kérte, hogy a Belügyminiszter Úr továbbítsa ezeket a kéréseket az illetékes hatóságok felé.

Ezzel együtt felhívjuk a tagszervezetek figyelmét, hogy a közlekedés biztonsága továbbra is elsődleges szempont. Kérjük tagjainkat, hogy az idevonatozó szabályokat tartsák be és tegyenek meg mindent az utak megfelelő állapotban tartásáért, megértve a problémákat kérjük, hogy a lehető legnagyobb gondossággal járjanak el.