Érdemi intézkedéseket az agráriumban! - MOSZ sajtóközlemény

A koronavírus járvány pusztító gazdasági hatása nem kíméli a mezőgazdaságot sem. Ez egy speciális ágazat, itt nincs lehetőség a munkafolyamatok felfüggesztésére. Élelmiszerellátás biztonsági, gazdasági és szociális érdek, hogy a mezőgazdasági munkák ne álljanak le.

Ennek ellenére, a válságtól szenvedő agráriumra szabott intézkedés alig született, bejelentésre került néhány - többek között a MOSZ által javasolt – döntés (pl. VP feltételek könnyítése), de ennél sokkal többre, határozottabb beavatkozásra van szükség. Ugyan ígérték a támogatások kifizetésének felgyorsítását, de továbbra is vannak, akik még a tavalyi támogatásukhoz sem jutottak hozzá. Ez ügyben azonnal lépni kell! 

A más gazdasági ágazatokban már bevezetett adó és járulékkedvezmény kiterjesztésre került ugyan néhány kisebb szektorra (pl. vágottvirág-termesztők, vadgazdálkodók, kisüzemi sörfőzők), de az érdemi, komoly piaci zavarokkal küzdő mezőgazdasági ágazatok segítség nélkül maradtak. Be kell vonni a kedvezményezetti körbe a zöldség-gyümölcs termesztőket, állattartókat (akiket sajnálatos módon egyéb járványok is sújtanak), vagy éppen a helyi vágóhidakat, tejfeldolgozókat is.

Élelmiszerre minden körülmény között szükség van!

Ezért a termelők széles rétegének segítséget nyújtó beavatkozásokra van szükség. Ilyenek lehetnek például – mint ahogy a MOSZ erre már javaslatot tett – az idény és alkalmi munkához kapcsolódó közterhek átmeneti eltörlése, foglalkoztatásmegőrző támogatás indítása, kistermelők átmeneti mentesítése a közterhek megfizetése alól, munkahelyi étkeztetés adómentességének megteremtése, a személyes közreműködést igénylő eljárások felülvizsgálata. Ezen javaslatok költségvetési kihatása elenyésző, de a gazdálkodók számára nagy segítséget jelentenének.

A lejáró haszonbérleti szerződéseket azonnali hatállyal meg kell hosszabbítani legalább az év végéig. A Földforgalmi törvény több fontos kérdésben személyes nyilatkozattételt ír elő. Ezeket fel kell függeszteni és gyorsítani szükséges a földforgalmi eljárásokat, hogy az eladónak ne kelljen minimum fél évet várnia a földje vételárára.

Előretekintve, a beruházások ösztönzése érdekében a járvány által gazdaságilag leginkább sújtott ágazatokban - a termelők közti diszkriminációkat megszüntetve - meg kell hirdetni a vidékfejlesztési alap még felhasználható, 100 milliárd forintot meghaladó forrásait.

A gazdálkodók a termelés fenntartásán túl, mindent elkövetnek a munkahelyek és dolgozóik egészségének megőrzéséért és támogatják a lakóközösségüket. Minden segítséget megadnak a bajban, ami csak tőlük telik.

Ugyanezt várják a kormányzattól is. A most meghozott - vagy meg nem hozott - döntések nem csak az ágazat jelenét, hanem a jövőjét is meg fogják határozni.

Valódi segítségre és azonnali lépésekre van szükség!

Budapest, 2020. április 20.

                                                                                                                      MOSZ Sajtó

További tájékoztatást ad:

Dr. Máhr András 06-30-9-527-920