NFK – Nemzeti Földügyi Központ és az öntözésfejlesztési feladatai

A 158/2019. június 28.-i kormányrendelet szerint meghatározásra kerültek az NFA jogutódjaként létrejött NFK (Nemzeti Földügyi Központ) főbb feladatkörei.

Egyrészt az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eljárásainak feladataival, másrészt öntözési koordinációs feladatokkal, harmadrészt erdészeti igazgatási feladatokkal járó tevékenységeket lát majd el a hivatal. Az osztatlan közös tulajdon ügyében koordináló, és közbeszerzésekhez kapcsolódó, míg erdészeti vonalon informatikai, adatgyűjtési, ellenőrzési és szakmai továbbképzés-szervezési szerepet tölt be.

Közel egy éve került elő először az öntözési ügynökségek lehetősége. Ezen az intézményen keresztül kívántak a jövőben segítséget nyújtani az öntözési tevékenységet végzőknek. Most úgy tűnik az NFK feladatai alá sorolják be ezt a területet.

A rendelet szerint a Központ, az öntözési koordinációs feladatok között ellátja:

  • az aszálykárok megelőzése és csökkentése érdekében az öntözéses gazdálkodás terjesztésében történő közreműködést;
  • a termelői öntözési szükségletek, vízigények elemzését, valamint javaslatokat dolgoz ki az öntözést akadályozó tényezők megszüntetése érdekében;
  • az öntözéses gazdálkodás területspecifikus feltételrendszerének (területorientált, területspecifikus növénytermesztés) kidolgozását;
  • a gazdaságosan ellátható öntözési körzetek és az öntözési közösségek mérethatékony területének meghatározását;
  • öntözési szaktanácsadás megszervezését, az öntözési közösségek szakmai támogatását;
  • nemzeti öntözési mintaprojektek üzemeltetését;
  • a harmadlagos művek üzemeltetését, fejlesztését, a harmadlagos művek öntözővíz-szolgáltatásának koordinálását;
  • öntözéses gazdálkodás alapadatait tartalmazó informatikai rendszer üzemeltetését, az öntözéses gazdálkodással összefüggő hazai (vízhasználat havi jelentése) és nemzetközi kötelezettségeknek megfelelő agrotechnikai alapadatok szolgáltatását;
  • az öntözési célú állami vízgazdálkodási fejlesztések előkészítését, és az öntözésfejlesztéssel kapcsolatos uniós támogatási programok tervezését.

A feladatok szerteágazóak. Reméljük, hogy a 2018. év végi kormányhatározatban leírt, első évben felhasználható 520 millió forin-tos, majd az évi 300 milliós működési ösz-szegből beindul az öntözés fejlesztése és az adminisztrációs egyszerűsítés. Az „öntözési közösségek” fogalom megjelenése esetleg a vízi társulatok reinkarnációját is jelentheti?