Változás a vetőmag minősítésben

Tájékoztatjuk tagszervezeteinket, hogy a 48/2004 (IV.21.) FVM rendelet módosítása alapján lehetőség lesz arra, hogy a vetőmag minősítéseket ne állami minőségellenőrök végezzék, hanem átruházott jogkörben erre a területre akkreditált külső szakemberek is végezhessék azt, mely ellenőrzés joghatásában azonos a növénytermesztési hatáskörben eljáró hatóság által lefolytatott eljárással.

 

Ez az átruházott jogköri lehetőség szuperelit szaporítási fokra nem vonatkozik, valamint ebben a jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzésnél a vizsgált növény anyamagjának és termésének a hatóság által végzett fajtakitermesztésen kell átesnie. Az eredményes ellenőri vizsga tulajdonosának munkaszerződéssel, vagy megbízási szerződéssel is kell igazolnia a szaporítóanyag-előállítóval fennálló jogviszonyát. Ezt abban az esetben is igazolnia kell, ha már 5 éves növénytermesztési hatóságnál teljesített, szántóföldi ellenőrzésre is kiterjedő gyakorlata van. A rendelet szerinti követelményeknek megfelelő szakemberek egy éven keresztül az állami felügyelővel együtt végzik a feladatokat. Utána pedig az ellenőrzések meghatározott százalékát továbbra is hatóság felügyelete mellett szükséges végezni. Ezentúl a mintavételeket is el lehet végezni átruházott jogkörben. Ezt az eljárást:

  • természetes személy végezheti, aki nem folytat vetőmag-előállítást, termesztést, kereskedelmet, feldolgozást, és nem áll ilyen tevékenységeket végző természetes, vagy jogi személy alkalmazásában,
  • olyan természetes, vagy jogi személy által alkalmazott személy, akinek, aminek tevékenységi köre nem tartalmazza a vetőmag-előállítást, termesztést, kereskedelmet és feldolgozást,
  • viszont, ha bármely előbb felsorolt tevékenységet tartalmazza, akkor a megbízott csakis az alkalmazója által előállított vetőmagtételeken végezhet mintavételt. (Ettől eltérni csak akkor lehet, ha az alkalmazó, a minősítést kérő és a NÉBIH abban megállapodik)

A mintavétel esetén is azok egy részét hatósági felügyelet mellett kell végezni. További lehetőség az átruházott jogkörben végzett tevékenységre a vetőmagvizsgálat. Ezt csak akkreditált, NÉBIH engedéllyel rendelkező labor végezheti. A laboratórium lehet független, vagy valamely vetőmag-előállító által fenntartott üzemi labor. Ez utóbbi esetben csak olyan vetőmagokon végezhet vizsgálatokat, ha a megbízó vetőmag-előállító tulajdonosi kapcsolatban van az üzemi labor fenntartó vetőmag-előállítóval, kivéve, ha a minősítést kérő, a vetőmag-előállító és a NÉBIH másként meg nem állapodik. Ennek a munkafolyamatnak egy részét szintén a NÉBIH-nél ellenőrző vizsgálatnak kell alávetni.

Ezzel az intézkedéssel enyhíteni kívánják a vetőmag minősítési hatóság munkaterhelését. Ezekre az átruházott jogkörökre a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságán lehet jelentkezni.

A módosító rendelet 24/2019. (V. 31.) 6§-a alapján, az díjakról úgy rendelkezik, hogy a hatósági felügyelet mellett végzett ellenőrzésekért a hatóságot a jövőben is díj illeti meg. Az igazgatási szolgáltatási díjak mértékét továbbra is a 63/2012. (VII.2.) VM rendelet tartalmazza. 18. vetőmagvak és szaporítóanyagok minősítésének és vizsgálatainak díjai cím alatt. Mivel a fenti jogkörök csak lehetőségek, így a hatósági szemle és a vizsgálat megmarad a jövőben.