Egyszerűsített foglalkoztatási törvény

Az Országgyűlés 2011. július 4-én elfogadta az egyes munkaügyi tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatot. A módosítás érinti az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. Törvényt is.

 

 

A módosítások közül az alábbiak érintik különösen a mezőgazdasági munkaadókat:

Módosult a mezőgazdasági idénymunka fogalma. Az eredeti megfogalmazásból kimaradt az a szűkítés, hogy a munkavégzés csak akkor minősül idénymunkának, ha az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt évszakhoz, az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Ugyancsak kimarad az a korlátozás, hogy a termék mozgatása, csomagolása csak a saját gazdaság területén minősül idénymunkának.

A módosítás egy másik pontja lényegében hatályban tartja az idénymunka eddigi meghatározását, de külön kitér a mezőgazdasági idénymunkára azzal, hogy mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátosságai miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban. Ez a mezőgazdasági idénymunkát lényegében szűkebben határozza meg, bár a módosítás indoklása nem utalt ilyen szándékra.

A módosítást előkészítő minisztériumtól kért vélemény megerősítette, hogy nem minden mezőgazdasági ágazatban történő munkavégzés, hanem csak az utóbbi definíció szerinti minősül mezőgazdasági idénymunkának. A törvény kihirdetése után a MOSZ kezdeményezni fogja a módosítás hivatalos értelmezését.

                                                                     

Készítette: Dr. Filipsz László