Agro ökológia alapprogramban (eco scheme) támogatandó tevékenységek

A 2023-27 közötti időszakban a közvetlen támogatások egyik hangsúlyos eleme lesz az úgynevezett agro ökológia alapprogram (eco scheme). A tagállamnak kötelező bevezetnie, de a termelői részvétel önkéntes. Jelenleg még nem dőlt el, hogy a közvetlen támogatások mekkora hányada kerül kifizetésre ezen a jogcímen – az elképzelések 10 és 30% között váltakoznak.

A tagállamoknak kell összeállítaniuk az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok azon jegyzékét, amit támogatni kívánnak.

Az Európai Bizottság közétette azon lehetséges mezőgazdasági tevékenységek/gyakorlatok listáját, amelyek – összhangban a zöld megállapodásban foglaltakkal - hozzájárulhatnak az agro ökölógiai alapprogramban megfogalmazott célok eléréséhez. Ez a lista még nem végleges, a döntéshozó testületekben még zajlik a vita az agro ökológia alapprogramról, de jó iránytű a tekintetben, hogy a tagállamok végül milyen elemekből építhetik fel a saját programjukat. (Ez végül a nemzeti KAP stratégiai tervben kerül rögzítésre, amelynek elfogadására csak jövőre kerülhet sor.)

Elfogadott uniós politikákból fakadó gyakorlatok:

 • ökológiai gazdálkodás
 • meglévő terület fenntartása
 • ökológia gazdálkodás bővítése
 • integrált növényvédelem
  • növényvédőszer használat nélküli védősávok kialakítása,
  • mechanikus gyomirtás,
  • kártevő-rezisztens fajok termesztése
  • ugaroltatás

Egyéb gyakorlatok

 • Agro ökológiai gyakorlatok
 • vetésforgó fehérjenövényekkel
 • vegyes növénykultúrák termesztése
 • takarónövények az ültetvények sorközeiben
 • téli zöldtakaró biztosítása, köztes kultúrák vetése
 • alacsony intenzitású, legeltetésen alapuló állattenyésztés
 • klímaváltozással szemben ellenállóbb fajták használata
 • biodiverzitást növelő, kevert állományú gyepterületek létrehozása
 • a metánkibocsátást csökkentő alternatív rizstermesztés
 • az ökogazdálkodás egyes gyakorlatainak átvétele
 • Állattenyésztési és állatjóléti gyakorlatok
 • takarmányozás: takarmány és víz minőségellenőrzése, optimalizált takarmányozási stratégia kialakítása
 • különböző állatjóléti gyakorlatok (nagyobb férőhely, szabad fialás, javított padozat, árnyékolás, ventiláció és párásítók a hőstressz csökkentésére)
 • az ökogazdálkodás egyes gyakorlatainak átvétele
 • az állatok élettartamát, ellenállóságát, termelékenységét növelő gyakorlatok
 • állatbetegségek megelőzését szolgáló gyakorlatok (vakcinázás, takarmánykiegészítők használata, biológiai biztonság növelése stb.) legeltetési feltételek biztosítása, legeltetési idő hosszának növelése
 • szabad térre jutás lehetőségének megteremtése
 • Agrár erdészet
 • tájképi elemek létesítése és fenntartása
 • magas biodiverzitású fásított legelők létrehozása
 • Magas természeti értékű gazdálkodás
 • magas biodiverzitású ugar fenntartása
 • műtrágyahasználat csökkentése, alacsony intenzitású szántóföldi művelés
 • Karbon (szén dioxid megkötő) gazdálkodás
 • természetvédő mezőgazdaság
 • mocsaras, vizes élőhelyek helyreállítása
 • gyepterületek létrehozása, extenzív használata
 • szármaradványok beforgatása
 • Precíziós gazdálkodás
 • tápanyag-gazdálkodási terv, innovatív megközelítések alkalmazása a tápanyagveszteségek minimalizálása érdekében, optimális pH a tápanyagok felvételéhez, körkörös mezőgazdaság
 • precíziós növénytermesztés az alapanyagfelhasználás (műtrágyák, víz, növényvédő szerek) csökkentése érdekében
 • az öntözés hatékonyságának javítása
 • Tápanyag-gazdálkodás javítása
 • minimumkövetelményeken túlmutató nitrátvédelmi intézkedések
 • intézkedések a felesleges tápanyagok által okozott víz-, levegő- és talajszennyezés csökkentésére és megelőzésére, például talajmintavétel (ha még nem kötelező) tápanyagcsapdák létrehozása (akvakultúra)
 • A vízkészletek védelme
 • a növények vízigényének kezelése (átállás kevésbé vízintenzív növényekre, ültetési dátum megváltoztatása, optimalizált öntözési ütemtervek)
 • Egyéb talajvédelmi gyakorlatok
 • eróziót gátló sávok és széltörők
 • teraszos művelés
 • Az ÜHG-kibocsátással kapcsolatos egyéb gyakorlatok
 • takarmány-adalékanyagok az enterális erjedésből (szarvasmarha emésztési folyamata) származó kibocsátások csökkentése érdekében (a)
 • javított trágyakezelés és -tárolás

Oláh Endre