Március 31-ig kell beadni a tenyészkoca állatjóléti támogatás igénylését

Felhívjuk sertéstartó tagjaink figyelmét, hogy a 7/2015. FM rendelet alapján igényelhető tenyészkoca állatjóléti támogatás igénybevételére - a 2021/2022-es támogatási év vonatkozóan - 2021. március 16-31. között támogatási kérelmet kell benyújtani.

Ennek elmulasztása esetén a termelő nem vehet igénybe támogatást.

A kérelmet, valamint minden hozzá kapcsolódó dokumentumot - az elmúlt évektől eltérően - elektronikusan, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár kizárólag elektronikus űrlapot rendszeresít, így nem lesznek papír alapú nyomtatványok.

Egy igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu  oldalon, az ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → Állatjóléti támogatások → Tenyészkoca állatjóléti támogatás – Támogatási kérelem menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

A támogatás keretösszege továbbra is 8,62 milliárd forint.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénybe vevő vállalja a támogatott tevékenységnek - a támogatási kérelem benyújtásától számított - legalább 5 éven át történő folytatását.

A pontos feltételeket és a csatolandó dokumentumokat a Magyar Államkincstár 11/2021. (II.25.) számú közleménye tartalmazza, ami az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/9202720/11-2021.+%28II.+25.%29+sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf/3ffa6c1f-76ea-4896-86d0-239cb5005c0f

Budapest, 2021. március 10.

                                                                                                            Oláh Endre