Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

2020. április 27-től adhatóak be a támogatási kérelmek a baromfi- és a sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereink fejlesztésére.

A felhívás 2 milliárd forintos tervezett keretösszeggel került meghirdetésre (1 - 1 milliárd forint érhető el a baromfi és sertés tartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztésére). Információink szerint a kertösszeg nagyobb igény esetén - a MOSZ javaslatának megfelelően - megemelésre kerül. 

Első körben a május 11-ig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra. (Támogatási kérelmek benyújtására 2022. április 26-ig van mód.)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 30 millió forint.

A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által, vagy kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. (Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.)

Felújítás, vagy bővítés esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt.

Pontos feltételek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-rendszereinek-fejlesztse-elnevezs-felhvs

Oláh Endre