Változtak a sertés állatjóléti támogatás nyomtatványai

Felhívjuk a sertéstartók figyelmét, hogy megjelent a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások 2020. évi kifizetésének igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat tartalmazó 16/2020. (III.12.) számú Kincstári közlemény.

A kifizetési kérelmet a közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0840 számú nyomtatványon (Kifizetési kérelem) és tartási helyenként külön kitöltve, a közlemény 2. számú melléklete szerinti, N0841 számú (Kifizetési kérelem - Tartási hely lap) nyomtatványon, a megszokott módon, teljes negyedévre vonatkozóan, kérelmezőnként egy alkalommal, postai úton, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

A mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásként igénybe vehető jogcímekre - fény biztosítása, takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása - külön kérelmet kell benyújtani. (A mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem az állatjóléti támogatással együtt, vagy attól függetlenül is benyújtható.)

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmet a közlemény 3. számú melléklete szerinti, N0842 számú, (Mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem) nyomtatványon és tartási helyenként külön kitöltve, a közlemény 4. számú melléklete szerinti, N0843 számú (Mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem - Tartási hely lap) nyomtatványon kell benyújtani.

A kifizetési kérelemhez a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletben meghatározott dokumentumokat is csatolni kell.

A közlemény a csatolandó dokumentumok egy részéhez igazolás-, jegyzőkönyv-, és nyilatkozat mintákat is tartalmaz.

Budapest, 2020. március 23.

                                                                                                                      Oláh Endre