Sertés állatjóléti támogatás - december 31-ig be kell adni a támogatási kérelmet

Felhívjuk sertéstartó tagjaink figyelmét, hogy a 39/2018 (XII.13.)  AM rendelet alapján a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatás 2020. támogatási évre vonatkozó igényléséhez szükséges támogatási kérelmet 2019. december 15-31. között kell benyújtani, ennek elmulasztása esetén 2020-ban a termelő nem vehet igénybe támogatást.

A támogatási kérelem formanyomtatványát a Kincstár 52/2019 (XI.26) számú közleménye tartalmazza. Ez alapján a 2020. támogatási évre vonatkozó kérelmet az N0838 számú nyomtatványon lehet igényelni.

A támogatási kérelemhez csatolni kell az állattartó telep fekvése szerint illetékes, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett sertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható sertés létszámról, darabszámban kifejezve; valamint nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetében a járási hivatal által kiállított igazolást arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

Az 52/2019 (XI.26) számú kincstári közlemény az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/52-2019-xi-26-szamu-kincstar-kozlemeny

Budapest, 2019. november 27.

Oláh Endre