Ülésezett a MOSZ Sertéstenyésztők Tagozata

A MOSZ Sertéstenyésztők Tagozatának 2019. szeptember 11-i ülésen dr. Bognár Lajos országos főállatorvos adott tájékoztatást az aktuális állategészségügyi problémák kezeléséről. A főállatorvos felhívta a figyelmet a kockázatokra és a fokozott védekezés szükségességére. 

Előadásában bemutatta az afrikai sertéspestis európai helyzetét, a hazai – vaddisznó fertőzöttség miatt - korlátozás alatt álló területeket, az állategészségügy, valamint a termelők feladatait. Kitért a kockázatok csökkentése érdekében eddig meghozott intézkedésekre, valamint a várható további intézkedésekre is.

A MOSZ Sertéstenyésztők Tagozata a helyzetet értékelve úgy ítélte meg, hogy a kockázatok csökkentése, a felmerülő problémák kezelése és a házisertések megvédése érdekében további beavatkozásra van szükség, ehhez kapcsolódóan számos javaslatot fogalmazott meg.

Így felhívta rá a figyelmet, hogy a fertőzés megállításának és felszámolásának egyik kulcseleme a vaddisznó állomány megfelelő mértékű gyérítése. Erre mindezidáig nem került sor. A kocaállomány és szaporulatának drasztikus visszaszorítása nélkül a fertőzés megállítása nem lehetséges, így minél hamarabb el kell kezdeni az állománygyérítést.

Abban az esetben, ha a fertőzés gyanúja felmerül, azonnali állománykivágásra kerül sor. A kártalanítás fedezi az effektív kárt, de számos egyéb, a termelő szintjén segítség nélkül alig kezelhető probléma lép fel (likviditási nehézségek, jövedelem kiesés, ha folytatni akarja a sertéstartást fizetnie kell a munkaerőt, az újratelepítés - különösen a tenyészalapanyagok iránti megnövekedett kereslet miatt - jelentős többletköltséget jelent stb.).

Ezen problémák kezelésére a Tagozat javaslatokat fogalmazott meg, többek között a kártalanítás felgyorsítására és az ehhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség rendezésére (jelenleg hamarabb kell befizetni az ÁFA-t, mint ahogy a termelő hozzájutna  a kártalanításhoz). A likviditás biztosításához a hitelezés kapcsán felmerülő problémák (hitel visszafizetés átütemezése, forgóeszköz hitel biztosítása) rendezését kezdeményezte.

A sertéstartó telepeken foglalkoztatottak megőrzése alapvető fontosságú a későbbi újrainduláshoz. A Tagozat javaslatot tett egy új foglalkoztatás támogatási jogcím mielőbbi bevezetésére, amely hosszabb időszakra, a garantált bérminimum és járulékai összegét lefedő támogatási összeggel kerülhetne meghirdetésre.

A tagozat kezdeményezte az állattenyésztő telepeken dolgozó munkavállalók számára biztosított munkahelyi étkeztetés adóztatásának megváltoztatását (a munkáltató által biztosított meleg étkeztetés 2019. január 1-től már nem a béren kívüli juttattatásokra vonatkozó szabályok szerint, hanem munkabérként adózik), valamint javaslatot tett egy kizárólag járványvédelmi célokat szolgáló beruházás támogatási jogcím meghirdetésére.

A tagozat javaslatait megküldte az Agrárminisztériumnak.