Elérhetőek a sertés állatjóléti támogatás kifizetési dokumentumai

Április utolsó napjáig kell benyújtani a a sertésállatjóléti támogatás kifizetési kérelmeit. Változtak a nyomtatványok, egyes jogcímek de minimis támogatássá váltak.

Felhívjuk sertéstartó tagjaink figyelmét, hogy megjelent a 6/2019. (II. 5.) számú Kincstári közlemény a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások 2019. évi kifizetésének igénybevételéhez szükséges nyomtatványokkal, igazolás és nyilatkozat mintákkal.

A kifizetési kérelmet a közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0812 számú nyomtatványon (Kifizetési kérelem) és tartási helyenként külön kitöltve, a közlemény 2. számú melléklete szerinti, N0813 számú (Kifizetési kérelem - Tartási hely lap) nyomtatványon, a teljes negyedévre vonatkozóan, kérelmezőnként egy alkalommal, postai úton, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási döntésben jóváhagyott tartási helyre, állatlétszámra, illetve jogcímre (tevékenységre) vonatkozó igények szerepelhetnek.

A mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásként igénybe vehető jogcímekre - fény biztosítása, takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása - külön kérelmet kell benyújtani.

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmet a közlemény 3. számú melléklete szerinti, N0814 számú, (Mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem) nyomtatványon és tartási helyenként külön kitöltve, a közlemény 4. számú melléklete szerinti, N0815 számú (Mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem - Tartási hely lap) nyomtatványon a teljes negyedévre vonatkozóan, kérelmezőnként egy alkalommal, postai úton, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani, a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem az állatjóléti támogatással együtt, vagy attól függetlenül is benyújtható, azaz amennyiben az igénylő nem rendelkezik jóváhagyott támogatási kérelemmel, mezőgazdasági csekély összegű támogatást akkor is igénybe vehet.

A kifizetési (illetve a de minimis támogatás esetén a támogatás iránti) kérelemhez a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletben meghatározott dokumentumokat is csatolni kell.

A közlemény a csatolandó dokumentumok egy részéhez igazolás-, jegyzőkönyv-, és nyilatkozat mintákat is tartalmaz.