Változások a PRRS Mentesítési Tervben

A MOSZ Hírlevél 2018. évi utolsó számában tájékoztatást adtunk a PRRS mentesítés változatlan feltételek mentén történő folytatásának lehetséges következményeiről, valamint az érintett sertéstartók helyzetének rendezése érdekében a MOSZ által kezdeményezett lépésekről és javaslatokról. Az időközben lezajlott további egyeztetések alapján kialakult egy, a sertéstartók számára is támogatható, kompromisszumos megoldás.

E szerint a Nemzeti PRRS Mentesítési Terv, a MOSZ aktív szerepvállalásának köszönhetően, várhatóan az alábbiak szerint fog módosulni:

  • A fialástól a vágásig, a fialástól a növendék előállításig és a fialástól a választásig típusú nagy létszámú sertés tenyészállományok esetén bevezetésre kerül a „PRRS szempontjából „MV” minősítésű állomány” fogalma.
  • Az „MV” állomány lényege, hogy az utód állomány mentességét kell elérni a mentesítési folyamat során és nem cél a tenyészállatok teljes vírus mentessége. MV minősítésű állományból tenyészállat értékesítése nem lehetséges. (A PRRS Szakértői Csoport véleménye alapján az MV státusz 1-1,5 év alatt bármelyik magyar sertéstelepen elérhető.)
  • Magyarország valamennyi nagylétszámú tenyészállományának 2020. december 31-ig a 3/2014 VM rendelet szerint mentes, vagy a Nemzeti PRRS Mentesítési Terv „PRRS szempontjából vakcinázott mentes (MV) minősítéssel kell rendelkeznie. Hajdú-Bihar és Békés megye közigazgatási területén ez a határidő 2021. december 31. Ezen határidőtől az egyes megyék, járások sertéstartói véleményének előzetes kikérésével korábbi időpontra el lehet térni.
  • A „PRRS szempontjából „A” minősítésű állomány” minősítésű sertés tenyésztelep minősítés 2020. december 31-én automatikusan megszűnik. Az ilyen minősítésű telep 2021. január 1.-től vagy fertőzött, vagy „MV” minősítésűvé kell, hogy váljon.
  • Magyarország területén 2020. december 31-ig a 3/2014. VM rendelet alapján elrendelt termékenyítési és fedeztetési tilalom végrehajtása felfüggesztésre kerül. Hajdú-Bihar és Békés megye közigazgatási területén a felfüggesztés 2021. december 31-ig lesz érvényben.
  • A PRRS mentesítés támogatására a Mentesítési Bizottság mellett egy, a mentesítési folyamatok auditálását, támogató ellenőrzését végző rendszer kerül felállításra. Az auditor rendszer feladata, hogy a hatósági ellenőrzést megelőzően, a PRRS mentesítéssel érintett állomány tulajdonosának írásbeli kérésére áttekintse és támogató javaslatokkal elősegítse a PRRS mentesítést. Az auditálást az Országos Főállatorvosnál nyilvántartott szakértők közül kiválasztott 4 fős csoport végzi. A csoport 2 tagját a sertéstartó választja ki az auditor csoport tagjai közül, 2 tagját az Országos Főállatorvos jelöli. Az auditálás költségeit az állattartó és állam közösen viseli.
  • A szekvenálás eredményét a telep tulajdonosa (a költségviselő) is kötelezően megkapja.
  • Vis maior igazolást kaphat bármely állattenyésztő, akinek hitelképességét, likviditását, beruházással kapcsolatos előzetes terveit akadályozza a hatósági intézkedés. Ugyanez igaz, ha állami támogatáshoz kapcsolódó tartási kötelezettsége van az állattartónak és ennek a hatósági intézkedés miatt nem tud megfelelni.