December 15-31. között kell beadni a sertés állatjóléti támogatási kérelmet!

Felhívjuk sertéstartó tagjaink figyelmét, hogy megjelent a 39/2018 (XII.13.) AM rendelet a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatás feltételeiről. A rendelet értelmében 2018. december 15-31. között kell benyújtani a támogatási kérelmeket, ennek elmulasztása esetén 2019-ben a termelő nem vehet igénybe támogatást.

A támogatási kérelmet új formanyomtatványon, az 55/2018 (XII.12.) számú kincstári közlemény mellékletét képző N0811 számú nyomtatványon kell benyújtani a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

A támogatással érintett kötelezettségvállalások köre nem változott:

  • előírtnál legalább 10%-al nagyobb férőhely biztosítása
  • tartási rendszerekben természetes feltétel biztosítása
  • verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltétel biztosítása
  • almozás
  • megfelelő mikroklíma
  • legalább 9 órán át tartó természetes vagy legalább 11 órán át tartó mesterséges fény biztosítása
  • takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása

A fény és ivóvíz minőségű víz biztosításáért igénybe vehető támogatás de minimis támogatássá vált - eddig a termelők ezen két jogcímen vették igénybe a teljes sertés állatjóléti támogatás harmadát – így ez jelentős támogatás kiesését fog okozni a meghatározó sertéstartóknál. (A de minimis keretében három egymást követő pénzügyi év vonatkozásában - bármely jogcímen - igénybe vett támogatás összege jelenleg nem haladhatja meg a 15.000 eurót.)

A fajlagos - állategységenkénti - támogatási összegekben érdemi változás nem következett be, de alapjaiban változott meg az egyes feltételek teljesítésnek igazolása, illetve ellenőrzése. Ez a kezelő állatorvosoktól a sertéságazati területi felelősök kezébe kerül.

A kötelezettségvállalások folytatásának előírt időtartama az eddigi 5 évről 1 évre csökkent.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

  • az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett sertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható sertés létszámról darabszámban kifejezve,
  • nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél esetén a járási hivatal igazolását arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt.

A pontos feltételek a 39/2018 (XII.13.)  AM rendeletben

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/7c51390b9f40ef5140c21cb50f1b0ea64e74e3da/megtekintes

és az 55/2018 (XII.12.) számú kincstári közleményben

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/55-2018-xii-12-szamu-kincstar-kozlemeny

érhetőek el.

Budapest, 2018. december 17.

Oláh Endre