Tájékoztató a PRRS mentesítést érintő várható változásokról

A hazai sertésállományok PRRS mentesítése 2014 óta zajlik. Az elmúlt 4 év tapasztalata, a sertéstartók reakciói, a mentesség elérésének – de legfőképp megőrzésének – kétségessége, a termelőkre háruló anyagi terhek ugyanakkor megkérdőjelezik a PRRS mentesítés folytatásának szükségességét.

. Kézzelfogható gazdasági előny - a telepi állategészségügyi helyzetének javulásán kívül – a mentesítésből nem származik. A feldolgozók nem fizetnek prémiumot a PRRS mentes alapanyagért, az élősertés import korlátozását az uniós szabályok nem teszik lehetővé, így a mentesítés költségeivel terhelt hazai alapanyag versenyképessége romlik.

A PRRS mentesítés megindítása és maga a mentesítési folyamat a telepek számára komoly anyagi, fizikai és szellemi erőfeszítést igényel. Mindezek mellett a jelenleg alkalmazott mentesítési módszer (vakcinázás) olyan technikai, technológiai, általános járványvédelmi, állategészségügyi feltételeket igényel, amiket a telepek egy része már csak a fekvése, építészeti adottságai miatt sem tud megteremteni. A mentesítéshez szükséges vizsgálatok nagy száma - azok esetenként egymásnak ellentmondó eredménye - és költsége, valamint a számos sikertelen próbálkozás komoly kétségeket vet fel az érintettekben a program végső céljának elérését illetően.

A mentesítési tervben előírt határidők több megyében komoly problémát okoznak. A jelenlegi előírások alapján 2018. év végével abba kellene hagyni a tenyésztési tevékenységet a legnagyobb sertéstartó megyében, Hajdú Bihar-ban, de a közeljövőben Békés, Jász - Nagykun Szolnok és Bács- Kiskun megyében is hasonló helyzet állna elő.

A PRRS mentesítés kapcsán kialakult helyzettel - és a sertéságazat egyéb aktuális problémáival - a MOSZ Sertéstenyésztők Tagozata és Elnöksége is foglalkozott, számos javaslatot és kezdeményezést tettek, amelyek az Agrárminisztérium részére is megküldésre kerültek.

A minisztérium a MOSZ által felvetett problémák megtárgyalására – így a PRRS mentesítés helyzetének értékelésére - „Sertés tematikus napot” hívott össze. Ezt követően számos egyeztetésre került sor, többek között Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárral, dr. Bognár Lajos főállatorvossal de a Dr. Nagy István miniszter úrral folytatott megbeszélésen is napirendre került a PRRS mentesítés kérdése. 2018. október 10-én dr. Bognár Lajos főállatorvos a Mentesítési Bizottság és a NÉBIH vezetőinek részvételével egyeztetést tartott a PRRS mentesítési program végrehajtásának aktualitásairól. Kifejtette, hogy nem ragaszkodik a mentesítés folytatásához, így a MOSZ részéről javaslatként felvetett, önkéntes mentesítés lehetővé tételétől sem. Ígéretet tett a mentesítési program módosítására és a termékenyítési tilalom megszüntetésére.

Október végén, a MOSZ képviselőivel folytatott egyeztetésen világossá tett, hogy még nem született döntés a PRRS mentesítési rendelet módosításának végleges formájáról, de megerősítette, hogy a termékenyítési tilalom még ez évben megszüntetésre kerül, ugyanakkor a tenyészállat értékesítés esetén továbbra is feltétel marad a PRRS mentesség. Több alternatívát vizsgálnak a program jövőjét érintően (pl. önkéntessé tétel, határidők módosítása), a jogszabály módosítására várhatóan még 2018. év vége előtt sor kerül.