„Gazdabarát” intézkedések 12. - Az őstermelőkre megint nem gondoltak?

Úgy tűnik a kormányzat végleg felhagyott bürokráciacsökkentési terveivel, legalábbis, ami a mezőgazdaságot és annak legkiszolgáltatottabb szereplőit az őstermelőket illeti.  

 

2018. július 1-től módosul az ÁFA törvény, aminek következtében minden olyan számlát le kell jelenteni a NAV-nak, ami legalább 100 000 forintnyi ÁFÁ-t tartalmaz. A szabály az őstermelőkre is vonatkozik, mégpedig azokra, akik nem a kompenzációs felárat választották, hanem bejelentkeztek ÁFA adóalanynak. Az intézkedés komoly adminisztrációs terhet fog jelenteni, amit ha nem teljesítenek, komoly bírsággal sújtja őket a hivatal. Nevezetesen arról van szó, hogy ha az értékesített termény bruttó értéke meghaladja a 480 000 forintot, akkor öt napon belül, ha a 2 355 000 forintot, akkor egy napon belül adatot kell szolgáltatnia a termelőknek. Őstermelők esetében ez az egész évi bevételt is jelentheti, amennyiben terményét egyben értékesíti a felvásárlónak. További érthetetlen nehezítés, ami a legkiszolgáltatottabb gazdálkodói réteget érinti, hogy az adatszolgálgatást kizárólag elektronikus úton, azaz számítógépen keresztül a NAV által az erre a célra külön biztosított, a NAV honlapjáról elektronikusan letölthető webes felületen kell teljesíteni. A szolgáltatott adatok köre is tetemes:

a) a számla kibocsátásának kelte;

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének

da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy

dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye

e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

f) az értékesített termék megnevezése,

g) teljesített időpont;

h) különböző kifejezés, a különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;

i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

j) az alkalmazott adó mértéke;

k) az áthárított adó stb.

A törvény szerint az adatszolgáltatásnak még akkor is eleget kell tenni, ha a határidő hétvégére vagy ünnepnapra esik. Amennyiben az áfa alanyiságot választó őstermelő nem tesz eleget a kötelezettségnek mulasztási bírsággal sújtható.

Hangsúlyozzuk, hogy e kötelezettség csak az ÁFA alanynak bejelentkezett őstermelőkre vonatkozik. A jogalkotó persze arra fog hivatkozni, hogy az őstermelők közül kevesen választják az ÁFA alanyiságot. Megfeledkezik arról, hogy a vidékfejlesztési pályázatokat, másfél két éves csúszással, csak most bírálták el. Az az őstermelő, aki nem akarja, hogy az egyébként is megdrágult beruházásai után még 27%-os költségnövekedés következzen be kénytelen bejelentkezni. Számukra július 1-vel sokszor végrehajthatatlan adminisztratív tehernövekedés következik be. És mint oly sokszor megint adódik a kérdés: Vajon kinek lett volna a feladata, hogy az őstermelőket, ez az „egyszerű” feladat ne terhelje? Mulasztásról vagy szakmai hozzá nem értésről van szó? Esetleg szándékos volt?

2018. április 6.