A szervezetről

A mezőgazdasági termelők legátfogóbb érdekképviseleti szervezete a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ). Jogelődjét, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsát, 1967-ben hozták létre a mezőgazdasági szövetkezetek. A szövetség 1989. december 10-12-én tartott kongresszusa határozta el a szövetség átalakítását, megnyitva a tagság lehetőségét a mezőgazdaságban tevékenykedő társas vállalkozások (Kft, Bt, Rt), szövetkezetek és az egyéni gazdálkodók előtt is, felvállalva ezzel a mezőgazdaság ágazati érdekeinek átfogó képviseletét.

 

A MOSZ felépítése

A Szövetség az országos kiterjedésű együttműködés (az úgynevezett "szövetségi rendszer") csúcssze

rve. A szövetségi rendszert a tagszervezetek, ezek területi alapon (jellemzően megyénként) szervezett szövetségei, az egyes ágazatok termelőit tömörítő szakmai szövetségek, a Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete (MENYE) és az Országos Szövetség alkotják.

kongresszus az országos szövetség stratégiáját meghatározó fórum, amit az alapszabály szerint legalább ötévenként kell összehívni. A kongresszus választja meg az országos szövetség tisztségviselőit.

közgyűlés a két kongresszus között (általában félidőben) összehívott országos fórum, amely értékeli a kongresszus határozatának végrehajtását, meghatározza a további időszak feladatait.

Az elnökség a szövetség legfelsőbb állandó testületi szerve. Tagjai a kongresszus által választott tisztségviselők, valamint a területi szövetségek, a szakmai szövetségek és az országos választmányok delegáltjai.

Az ügyvezető elnökség tagjai a kongresszuson megválasztott tisztségviselők: elnök, alelnökök, főtitkár. Az ügyvezető elnökség feladata a két elnökségi ülés között testületi döntést igénylő ügyekben való eljárás.

A MOSZ egyes szakmai kérdésekben érdekképviseleti álláspontjának kialakítására választmányokat működtet. A választmányok ágazati alapon szerveződő, az országos és területi szövetségi rendszeren belül azonos, vagy hasonló termékeket előállító termelők szakmai, érdekvédelmi csoportosulásai.

Az országos szövetség operatív tevékenységét a testületi döntések keretei között az ügyintéző szervezet végzi. Az ügyintéző szervezetet a főtitkár irányítja.