A MOSZ elnökségének 2018. március 13-án hozott határozatai

3/2018. (III. 13.) számú Elnökségi határozat

Az Elnökség megtárgyalta: „a választásokon induló pártok agrárprogramjának elemzése és a MOSZ agrárpolitikai javaslatai az új kormány számára” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Az Elnökség felkéri az Ügyvezetést, hogy

  1. közvetlenül az országgyűlési választások után - az előterjesztés vitájában elhangzottakkal kiegészített - MOSZ javaslatokat a Parlamentbe jutó pártoknak, valamint
  2. az Országgyűlés alakuló ülését követően az új kormány miniszterelnökének, a vidékfejlesztésért és a mezőgazdaságért felelős miniszternek (minisztereknek) és az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának - az előterjesztés vitájában elhangzottakkal kiegészített - MOSZ javaslatokat küldje meg.

4/2018. (III. 13.) számú Elnökségi határozat

Az Elnökség megtárgyalta „a 2017. évi agrárkamarai választások tapasztalatairól szóló tájékoztatót és azt jóváhagyólag tudomásul vette.