Sajtóközlemény - A MOSZ elutasítja az NFA pályázati kiírását

Tartalomjegyzék

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) elutasítja a Nemzeti Földalap pályázati kiírását


-          A Nemzeti Földalap honlapján kiemelt helyen teszi közzé a működését meghatározó törvényben szereplő földbirtok-politikai irányelveket. Ezek között szerepel, hogy az NFA kiemelt feladata „az állattenyésztő telepek működéséhez szükséges termőföld biztosítása”. Ennek a fontosságát és időszerűségét alátámasztja az állattenyésztés évek óta tartó visszaesése, ami már az ország önellátását veszélyezteti. Állattartás gyakorlatilag már csak a társas vállalkozásoknál található, amelyek számára a működtetés a saját termőföld hiányában kényszerből vásárolt takarmányárak növekedése és az egyre szigorúbb környezetvédelmi, állatjóléti előírások mellett sok esetben veszteséget okoz. A telepek bezárása – amire sokszor csak a korszerűsítésükhöz kapott támogatás miatt nem kerül sor – a munkahelyek megszűnésével növeli az amúgy is katasztrofális vidéki munkanélküliséget.

-          Ez a helyzet indokolja, hogy a Nemzeti Földalap által az elmúlt napokban az állam tulajdonában lévő termőföld haszonbérletére közzétett pályázatok – a családi gazdaságok kialakítása és megerősítése mellett – az állattenyésztési tevékenység ösztönzését, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítását jelölte meg a bérbeadás céljául, amit a MOSZ is támogat. Ezt azonban az NFA nem a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően kívánja elérni. A pályázati lehetőséggel nem a még működő állattartókat segíti, sőt, ezeket megfosztja a túlélésükhöz létfontosságú földhasználati lehetőségtől.

-          A pályázati kiírás értelmében nem pályázhatnak azok a termelők, akiknek a használatában (akár tulajdonként vagy bérletként) 1200 hektár termőföld van illetve ezt a mértéket a pályázattal igényelt területtel meghaladná. Ez a korlát gyakorlatilag kizárja a jelenlegi állattartók többségét, akik közül többen az eddig használt területre sem pályázhatnak, így elvesztik az eddigi takarmánytermelési, legeltetési lehetőségüket. Az ebből fakadó hátrányokat aligha ellensúlyozza a pályázatnak az a kitétele, hogy csak az juthat állami tulajdonú föld bérletéhez, aki vállalja, hogy a bérelt terület arányában állatokat fog tartani. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állattenyésztésben bármilyen okból bekövetkezett leépülést semmilyen ösztönzéssel, programokkal nem sikerült újraépíteni. A MOSZ ezért határozottan ellenzi az NFA-nak ezt a gazdaságilag káros és jogilag is megalapozatlan diszkriminációt jelentő döntését.

 

-          Az 1200 hektáros területi méret korlát teljesen önkényes és ebből következően jogszerűtlen is, nem vezethető le a hatályos földügyi szabályozásból. A termőföldről szóló törvény a korlátozással leginkább érintett társas gazdaságok által használható terület méretét pedig 2500 hektárban határozza meg, amit a saját tagjaiktól (tulajdonosaiktól) bérelt területtel túl is léphetnek.

-          Azok a gazdaságok, amelyek az eddig földhasználók voltak és az 1200 hektáros korlát miatt pedig nem is pályázhatnak az általuk eddig használt állami földre, gazdasági ellehetetlenülés elé néznek.  Azon kívül, hogy  elveszítik az  állattartásuk takarmány bázisát, a foglalkoztatottak egy részének  munkahelye is megszűnik.  Emiatt a hatályban lévő jogszabályok alapján igen jelentős büntetésekre is számíthatnak, ha korábban sikeresen pályáztak olyan uniós (EMVA) támogatásra, amelyeknél feltétel volt a munkahelyek megőrzése, mint például az ültetvényekkel rendelkező gazdálkodóknak kiírt pályázatok.

Amennyiben az ésszerűtlen és jogellenes korlátozás visszavonására nem kerül sor, a MOSZ elvárja a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, hogy az emiatt előállt következmények alól a vonatkozó jogszabályok módosításával mentesítse a gazdákat, illetve tartassa be a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltakat. A törvényben ugyanis - a földbirtok-politikai irányelvek felsorolásában - az első helyen szerepel a földhasználók helyzetének stabilizálása, fejlődésük elősegítése. A most megismert pályáztatási rendszer azonban ennek sehogy sem felel meg.

 

 Budapest, 2011. november 14.

                                                                                         MOSZ Titkárság

                                                                                       

  További Információ:        Dr. Filipsz László

                                  Tel: +36-70-376-7621

 
                                        Vári Attila (szankciók ügyében)

                                  Tel: +36-30-655-4617

 

 Melléklet:                       EMVA pályázat kiemelt szankciói


 


 
EMVA pályázatok kiemelt szankciói

 

 26/2007 (IV. 17.) FVM rendelet (Gépbeszerzés) – Kifizetett összeg 2011. 08. 25.-ig 66,7 mdFt

11. § (1) Amennyiben a mezőgazdasági üzem a benyújtás évétől számított 4. évben művelt területe 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt területtől, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni.

 

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet (Kertészeti gépbeszerzés) - Kifizetett összeg 2011. 08. 25.-ig 7,8 mdFt 

9. § (1) Amennyiben a mezőgazdasági üzem - a benyújtás évétől számított 4. évben - művelt területe 5%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt területtől, az 5%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként az igénybe vett támogatási összeg 3%-át kell visszafizetni.

 

27/2007. FVM rendelet (Állattartó telepek korszerűsítése ) (Kifizetett összeg 2011. 08. 25.-ig 104,8 mdFt)

10. §. (4) Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdésének d) pontja alapján előírt szinten tartási kötelezettségtől 20%-nál nagyobb mértékben, a pecsenye csirke, kacsa, liba, pulyka, valamint gyöngytyúk esetében 35%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor az állategységben kifejezett különbözet alapján számított támogatási érték 120%-ának megfelelő összeget köteles visszafizetni.

 

35/2008. FVM rendelet (Szárító építés) - Kifizetett összeg 2011. 08. 25.-ig 13,5 mdFt)

9 § (4) Mezőgazdasági termelő ügyfél esetén, ha a művelt terület a benyújtás évétől számított 4. évben 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt művelt terület nagyságától, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként az igénybevett támogatás erejéig az igénybevett támogatás 5%-át a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.