Vadkár Vas megyében

Egyre több gondot okoz a vas megyei termelőknek az elmúlt tíz év alatt túlszaporodott vadállomány. A vadkár különösen a megye nyugati szélén – Őrség, Hegyhát - gyakori, de sűrűn fordul elő a megye keleti területein is.

 Az utóbbi években Ják környékén a kártétel olyan szintet ért el, hogy a térségben gazdálkodók sem kukoricát, sem napraforgót nem tudnak termelni, sőt ma már a szója termesztése is kockázatos. Különösen a gímszarvas okoz gondot, de jelentős a vaddisznó illetve az őz kártétele is. A vadkár mértéket a vadásztársaságok nem térítik meg, a felek egyre nehezebben egyeznek meg, - megállapodások hiányában - egyre több a bírósági ügy.

A gazdálkodók többször jelezték a problémát a különböző fórumokon. Próbáltak egyezségre jutni a területen működő három vadászatra jogosulttal, eredményt azonban nem tudtak elérni. Végül négy gazda mintegy húszmillió forintból tízezer méter fix kerítést épített, amely 380 ha szántó területet kerít körbe. A mezei utakon az arra jogosultak részére a be- és kifelé történő mozgást kapukkal biztosították. Korábban próbálkoztak a villanypásztoros kerítésrendszer építésével, de ez nem bizonyult alkalmasnak a területek megvédésére. A kerítések építését a megye más területein is elkezdték. A vadászok szerint azonban a vad így egyre nagyobb területről szorul ki, ezért más megoldást kell találni a károk megelőzésére.

A helyzet rendezése érdekében a gazdák, a vadászati hatóság, a vadászatra jogosultak képviselői és a Vadász Kamara egyeztető fórumot tartottak Jákon. Több résztvevő szorgalmazta, hogy a vadkárral súlyosan érintett területeken az illetékes hatóság mérje fel a tényleges vadállomány nagyságát. A felmérés alapján kötelezze a vadásztársaságokat a túlszaporodott vadállomány csökkentésére. A Termelők Vas Megyei Szövetsége is támogatta a javaslatot, mivel ezt a minden évben visszatérő, nagymértékű kárt a gazdálkodók már nem tudják tovább viselni.