2020. tavaszi törvényalkotási program  

Az Országgyűlés tavaszi ülésszaka február elsejétől június tizenötödikéig tart. A kormánynak az ülésszakra szóló törvényalkotási programja az Országgyűlés honlapján (http://www.parlament.hu/e-futar) olvasható. 

 A programban 20 törvényjavaslat szerepel, amelyek közül négyet az Agrárminisztérium (AM) készít elő. A tárca összes előterjesztését márciusban tervezi benyújtani a kormány. A törvényjavaslatok elfogadása májusban várható.

A tárca mind a négy előterjesztése fontos ügyeket érint. Reméljük, hogy a Nagy István hivatalba lépésével újraéledt gyakorlat, ami szerint a miniszter fontos kérdésekben kikéri a MOSZ véleményét, töretlen marad és időben megismerhetjük a kormány elképzeléseit a szabályozandó kérdésekről. Ez azért is fontos, mert magából a programból semmi nem derül ki a szabályozási célokról és irányokról.

Az AM előterjesztései közül külön figyelmet érdemel a jövedelemstabilizációs rendszer felállításával és működésével összefüggő javaslat. A MOSZ korábban több alkalommal is javasolta egy ilyen rendszer kialakítását. Az ötlettel tehát egyetértünk és reméljük, hogy a részletek is elfogadhatóak lesznek tagjaink számára.

A tárca módosítani tervezi az élelmiszerjog két alapvető törvényét (NÉBIH tv. és állatorvosi tv.).

Napirendre kerülnek a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás kérdései is. Sajnálatos, hogy az egyik legfontosabb természeti erőforrással - a termőfölddel - kapcsolatos alapvető szabályok módosítását nem tervezi a minisztérium.

Nem szerepel a programban sem az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére, sem pedig a birtokrendezésre vonatkozó törvényjavaslat, holott ezek tervezetei már 2019. év elején elkészültek és mielőbbi elfogadásukat az agrárminiszter hivatalba lépésekor határozottan kilátásba helyezte. Készül ugyanakkor egy újabb földügyi „saláta”, ami 12 törvényt is módosítana. E javaslat részleteiről sok mindent megtudhattunk a „nemzeti birtokrendezésről” készült tárca-tervezet véleményezése során, de azóta eltelt egy esztendő. A javaslat legújabb verziója jelentősen eltér a korábban megismert szövegtől (pl. az erdők használati joga megszerzésének a szabályai gyökeresen megváltoznak), ezért végső véleményünk kialakításához ismételten át fogjuk tekinteni a javaslat egészét.

A tavaszi programban szerepel a 2021. évi központi költségvetésről valamint az annak megalapozását szolgáló törvénymódosításokról szóló előterjesztés, valamint a versenyképességet javító adózási intézkedésekről készülő tervezet, ami mindenképpen figyelmet érdemel.

A törvényalkotási program rövid, de várható, hogy további lényeges kérdésekben nem a tárca, hanem - az eddigi gyakorlat szerint - országgyűlési képviselők nyújtanak be önálló indítványokat.

Készítette: dr. Orosz Sándor